מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
מקור לכיסוי ראש
שאלה:
קראתי את תשובת הרב חנניה מלכה בנוגע למקור לכיסוי ראש מהתורה, לא הבנתי איך משמע שחובה לכסות את הראש מהתורה לפי רש"י, רש"י אומר שסותר את קליעת שערה, כלומר-בהבנה הפשוטה-הפירוש הוא לאישה הייתה צמה קלועה והכהן סותר אותה? לא הבנתי איך הרב הבין מכאן שלאישה היה כיסוי ראש?...

תשובה:
קליעת שרה הוא לאו דווקא צמה, אלא השיער הוא קלוע, אסוף (נניח עם מטפחת, או אפילו בלי), וכדי לבזותה הכהן פורע את השיער. מכאן לומדים חכמים שם, שפריעת השיער היא ביזיון לנשים יהודיות. כלומר- לא המצב שלפני הוא הלימוד (שלומדים מכאן שהיה/ לא היה כיסוי ראש או היתה או לא היתה צמה), אלא השיטה לביזיון- כדי לבזות מגלים שיער. ומכאן שהשיער הוא בדרך כלל מכובה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו