מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

המקור לחתן מעונה

שאלה:
אצל עדות המזרח, ישנו בשמחת תורה חתן מעונה. א. מהו המקור לכך? ב. מה המיוחד בחתן זה{מעבר להיותו סמוך למשלים} ,מדוע מכנים אותו בשם חתן?

תשובה:
חפשתי רבות תשובות לשאלתך (שגם לי הציקה מספר פעמים בעבר) אולם לא מצאתי התייחסות ישירה.

מה שכן מצאתי: אצל האשכנזים חתן תורה קורא מ"מעונה אלוהי קדם", זהו הסיום של התורה.
באופן כללי, במדרש הציטוט הזה ("מעונה אלוהי קדם") הוא ציטוט חשוב ומרכזי המופיע מספר פעמים.

לדעתי המנהג הספרדי הוא שילוב של שני דברים:
א) משהו הנובע ממנהגם של האשכנזים, שעבורם זהו חתן תורה (הספרדים נוהגים לקרוא לחתן תורה את כל הקריאה מתחילתה).
ב) העובדה שהקריאה הסמוכה למשלים היא קריאה מכובדת תמיד, אצלנו בבית הכנסת אף מוכרים אותה כל שבת בתור
"סמוך", לא כל שכן הסמוך לסיום התורה כולה. והנראה לעניות דעתי כתבתי.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו