close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

על מקום לוחות הברית

הרב שמואל אליהול אדר א, תשסח07/03/2008

הרב שמואל אליהו על גילויים חדשים בנוגע למקום שבו חצו בני ישראל את הים ב"קריעת ים סןף". האם יש למקום זה משמעות? ומה ניתן ללמוד מכך על מיקום לוחות הברית.

חוקר בשם רון וייאט חיפש את מקום לחוף ים סוף שיכולים לעמוד בו שישים ריבוא אנשים ושני צידיו חסומים. בקרקעית הים קרוב לחוף שמתאים לתיאור הזה הוא מצא צירי מרכבות וחלקי מרכבות מצריות עתיקות שמתאימים בצורתם לתקופת הפרעונים. החלקים היו שקועים בתוך הים קרוב לחוף. חלקי מרכבות נמצאו גם בלב הים באמצע המסלול המשוער. גם ליד החוף המקביל מול המקום המשוער של כניסת ישראל לים סוף נמצא גלגלים וחלקי מרכבות דומים שכוסו בחולות ובאלמוגים. את תמונותיהם תוכלו לראות באתר זה:http://www.ayalla.net/modules.php?name=News&file=article&sid=51.
באותו קישור תוכלו למצוא מאמר על המקום המשוער של הר סיני, לידו נמצאו שרידי שתים עשרה המזבחות שבנו בני ישראל ליד ההר. גם שרידי מזבח העגל שנעשה ליד הר סיני נמצאו שם.

האם יש למחקרים הללו חשיבות הלכתית?

חכמינו אומרים שכל אחד מאיתנו, אם יעבור ליד המקום שבו עברו בני ישראל את ים סוף, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה נס לאבותינו במקום הזה". לעומת זאת לזיהוי של הר סיני אין חשיבות הלכתית. ובאמת זה פלא גדול. למה ליד הר סיני לא מברכים שום ברכה? הרי הוא הרבה יותר משמעותי לעם ישראל מאשר מקום קריעת ים סוף?

התשובה היא שהקדושה של הר סיני לא התפוגגה אחרי מעמד הר סיני. מתן תורה לא היה רק אמירה של עשרת הדיברות לישראל. אלוקים כתב אותם על שני לוחות אבנים כדי שעם ישראל יוכל לקחת את הקדושה של הר סיני לכל מקום. הקדושה עם לוחות הברית עברה ל'משכן' שבני ישראל בנו כשהיו ליד הר סיני. משכן שבתוכו הלוחות. משכן נייד שהולך איתם בכל מסעותיהם. ביחד איתם הולכת הקדושה שקיבלו בהר סיני. היא עוברת ביחד איתם את כל המסלול ולבסוף מוצאת מקום מנוחה בירושלים בבית המקדש.

איפה נמצאות היום הלוחות?

חכמינו אומרים שיאשיהו המלך, שהיה לקראת סוף ימי הבית הראשון, ראה בעיני רוחו את ההתדרדרות הרוחנית של עם ישראל, הוא הבין שבית המקדש יחרב והלוחות שבתוכו עלולים להילקח בשבי. על כן הוא גנז אותם במקום שקשה למוצאם. שמורות ליום שבו בני ישראל יוכלו לקבל אותם חזרה ולחיות במחיצתם. ויהי רצון שנזכה להכיל את הקדושה הזאת בתוכנו. במהרה בימינו אמן.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה