close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כמה טוב לגור בבני ברק

רענן זיוכא כסליו, תשעא28/11/2010

באופן מקרי מזדמן שמעון לדין התורה נגדו אצל גדולי הדור. האם זהו שינוי מגמה בתרבות הפשקווילים? בדוצה פרק שביעי...

בני ברק. 09\9\14
לתורם הנכבד שלום וברכה.
אשרי העם שככה לו. היום ראיתי בחוש כמה טוב לגור בעירנו ב"ב תובב"א. ומעשה שהיה כך היה.
בבוקר הלכתי לתומי ברחוב בני ברקי ומאוד התחשק לי לאכול עוגיות שהיו ברשותי. מכיוון שלא מקובל בעירנו לאכול עוגיות ברחוב. נכנסתי לקרן זוית מאחורי אילן והתיישבתי שם על ספסל קטן.
והנה שומעות אוזניי את הרב חנדל מדבר עם חברי הוועדה. הם סיפרו ששמעון ישראל עושה להם צרות. נתן להם מכות וקרע את הפשקווילים. והגיע הזמן לשים לזה סוף. הם החליטו ללכת אל ראש הישיבה ולהוציא עליו נידוי. מייד לבשה אותי שמחה של מצווה והחלטתי להצטרף

לדבר מצווה. החלטתי שאחכה להם בביתו של ראש הישיבה על מנת להוקיע את אותו מתחזה או כפיל שלי, גדעון או שמעון ישראל.

רצתי דרך קיצורי דרך בחצרות והגעתי לחדר ההמתנה בביתו של ראש הישיבה שליט"א. והנה מגיע הרב חנדל וחברי הוועדה. כאשר ראו אותי התמלאו חימה ורצו לתפוס אותי במעילי ולהעיפני דרך כל המדרגות (בחושבם כמובן שאני שמעון ישראל השני) אלא שאז נפתחה הדלת וראש הישיבה הורה לנו להיכנס.
ראש הישיבה שאל מי אני ואני עניתי. ראש הישיבה שיבח את חברי הוועדה על כך שהביאו את הנידון ואמר שזה שינוי מגמה מבורך. מהיום כל אדם שרוצים לדון בעניינו יש להביאו להשמיע את טיעוניו. חברי הוועדה השפילו את מבטם.

ראש הישיבה שאל אותם על מעלליו של שמעון ישראל והם השיבו. מה אומר ומה אדבר עוד לא שמעתי החצי. חברי הוועדה סיפרו על: תלישת פשקווילים, התנהגות לא צנועה, הוצאת ילדים משיעורי תורה, סכסוך בין ילדי העיר וגם חשד מבוסס ממקורות מהימנים שהוא הוא זה ששדד שלושה סניפי דואר לאחרונה.
ראש הישיבה פנה אליי ושאל מה אני אומר. ואני עניתי שבוודאי יש כאן טעות או כפיל או משהו כזה כי אני בכלל לא יודע איך מרביצים גם אם אני מאוד אשתדל. ולא חסרים לי בכלל בולים אז אין שום סיבה שאשדוד סניף דואר.
הרב שקע בהרהורים ואמר שאני נשמע אמין. הוא ציווה על חברי הוועדה לעשות בירור ולחפש חשודים אחרים.
שמעו אזניי וישמח ליבי. חברי הוועדה ימשיכו את מלאכתם הקדושה עד שיניחו את ידם על אותו מתחזה.

ואתה תורם יקר. אנא תמוך בעבודת הקודש.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה