close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אור אליהו הנביא

יהונתן גליסיד ניסן, תשעב06/04/2012

2000 שנה אנו מחכים לאליהו הנביא שיבוא עם משיח בן דוד מהו בדיוק הדבר שאנו מחכים לו?

תגיות:
אליהו הנביא

מקובלנו מבית מדרשו של הרב קוק ולפניו מתלמידי הגר"א, שתקופת הגאולה מתבטאת בכוחות שונים.

כשאנו מזכירים את מהלכי הגאולה, אנו עוסקים קודם כל בכוחות, בהלכי רוח, באידאות, ואלו מתבטאות בעם ישראל ובעולם, בתוכנו, במובנים שונים.

ימות המשיח מתחלקים עפ"י חז"ל ל2 תקופות:
תקופה ראשונה של ימות המשיח בה ההבדל היחיד מלפני כן הוא שאין "שעבוד מלכויות", ז"א יש עצמאות מדינית. ותקופה שניה של ימות המשיח שבה מתקיימים כל דברי הנביאים על אחרית הימים, כולל כמובן בית מקדש. התקופה הראשונה מכונה באופן כללי תקופת "משיח בן יוסף" והשניה "משיח בן דוד".

מה משמעות הכוחות?
כוחו של משיח בן יוסף מתבטא בבניין היותר חומרי - לאומי, ארצי, מדיני. בתקופה זו יוצאים ישראל מהגלות באופן הפיזי.

כוחו של משיח בן דוד מתבטא בצד היותר רוחני מטאפיזי ובתקופה זו מטוהרת הגלות מתוכנו ברבדים השונים.

ניתן להקביל זאת לגוף ונשמה. בניין גופני ובניין נשמתי. בדיוק כמו האדם שנוצר עפר מן האדמה ורק אח"כ נופחה בו נשמת חיים.

"אליהו הנביא" בא עם משיח בן דוד. בבניין הארצי של משיח בן יוסף ישנה סכנה של התדרדרות מתוך התדמות לבניין ארצי כמו של הגויים ללא הבדל ישראלי מהותי. ערכי הציונות יורדים כביכול ומשיח בן יוסף נראה כהולך ומתדרדר, עד שמגיעה תקופת משיח בן דוד שמחיה אותו ואת העולם כולו.

בדיוק באותו תפר בין מגמת משיח בן יוסף למגמת משיח בן דוד, מגיע כח אליהו אשר מקנא ליחודו של עם ישראל מול הגויים. כח אליהו הנביא זהו כח הנבואה ורוח הקודש שמיוחדת במהותה לעם ישראל והיא המלווה את מהלכי אחרית הימים.

בנוסף, תקופת משיח בן דוד מביאה איתה השפעה של היחודיות הישראלית מול העולם. העולם הופך לכפר גלובלי ומעם ישראל נדרשת האמירה היחודית שלו מול העולם. כאן מגיע אור אליהו אשר מהווה את ה"שמאל דוחה" מול הגויים בעוד שלצדו עולה השפעת ה"ימין מקרבת" של משיח בן דוד מול הגויים.

דבר זה מתבטא בליל הסדר בו מוזגים כוס חמישית - כוס של אליהו כנגד לשון חמישית של גאולה "והבאתי אתכם אל הארץ", ויחד עם אותה כוס אנו אומרים "שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו..." - זוהי אותה גבורה של כח אליהו שמקנא ליחודם וכבודם של ישראל מול אויביו בעת הגאולה. כח המכיר בכך שישראל אינם כאומות העולם ואם יש סיגים בישראל, מקורם מבני הנכר.

תכליתו של כח זה הוא שלמות התגשמות הנבואה בימות המשיח, גם לטובת הגויים בתיקון העולם ע"י כח משיח בן דוד באחרית.

חודש ניסן כולו הוא כנגד הסגולה הישראלית ויחודם של ישראל מעבר לכל חשבון, אפילו בשקיעתם בשערי טומאה. לעומת זאת, חודש תשרי מתבטא גם בביטויי קירבה לגויים בחג הסוכות בבית המקדש, ושם גם נכנסת מידת ההתקרבות לישראל מתוך בחירה.

במהלך הגאולה של דורנו אנו מבחינים בהופעתם של כוחות אלו במציאות כמעט יומיומית וחדי עין יכולים להבחין שאור אליהו הולך ועולה לקראת מציאות עולמית חדשה בבשורת הגאולה.

חג שמח!

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה