close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

6,000 שנה בששה ימים

יהונתן גליסיב אדר ב, תשעא18/03/2011

יהונתן גליס על השנים שבהם העולם קיים והיחס שלהם לחגי ישראל השונים. מה הקשר לפורים ומדוע פורים הוא "פרומו" לימות המשיח.

חכמי ישראל אמרו שזמן העולם - המציאות הנוכחית, הוא 6 אלפי שנים. השתלמות הבריאה נערכת 6 אלפי שנים כנגד 6 ימי הבריאה שלאחריה יום שכולו שבת ומנוחה. כל יום מששת ימי בראשית מקביל לאלף שנים, ככתוב בתהלים: "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור" - 'יומו של הקב"ה אלף שנים'.

- באלף הראשון, כמו ביום הראשון, מתחילה המציאות ההיסטורית הנוכחית עם אור וחושך - אמונה ובלבול.
- ביום השני הבורא מבדיל בין מים למים וכך באלף השני מתרחשים המבול ושטפונות עולמיים שמבדילים את שושלת נח, שם ועבר, עד אברהם ומשפחתו בדיוק בסוף האלף השני.
- ביום השלישי מתגלה היבשה ומתחילה הצמיחה העולמית, כמו צמיחתה של משפחת אברהם וזרעו אשר הולכים לשנות את פני המציאות. כאלף שנים נמשכות תלאות הדרך - עם ישראל מתהווה במצרים וחוזר לארץ ישראל עד שמירושלים צומחים ועולים מלכות ישראל והמקדש ומאירים לעולם כולו.
- כמו התהוות המאורות ביום הרביעי לבריאה, כך באלף הרביעי מאירים שני בתי המקדש - הראשון מאיר כחמה, עם נבואה וגילוי א-לוהות בעולם, והשני מאיר כלבנה בלילה, לאחר שכבר החלה גלות ישראל. בנוסף, מאיר בר כוכב לכמה שנים בודדות אחר החורבן.
- אח"כ מעמיקה הגלות לאלף שנים שוממות בין חיות מגוונות כמו ביום החמישי לבריאה, עד שמתחילה לצמוח דמותו וצלם א-להים של האדם -נזר הבריאה.
- במקביל לאלף הששי מתחילים ישראל לחזור לארצם, העולם מתפתח בצעדי ענק בכל התחומים ומתחילים להרגיש את השבת הקרבה ובאה בתוך ההמולה העולמית והסידורים האחרונים.

מה הקשר לפורים?

נס פורים מתרחש בסביבות שנת 3500 לבריאה שזהו בדיוק הזמן המקביל לאמצע ימי הבריאה - תחילת היום הרביעי לבריאה לאחר שלושה ימים שלמים וליל רביעי, אז מתחילים סדרי הארה ותנועה עולמית מחזורית חיה.

6,000 שנה ביום אחד!

במבט נוסף ניתן לראות את כל תהליך 6 אלפי שנים גם כיום אחד שלם , כך שבאמצעו מתרחש נס פורים, כפי שאמרו חכמי ישראל שכשם שהשחר הוא סוף הלילה - כך אסתר סוף כל הנסים. מהתקופה ההיא מתחיל תהליך דינמי של שכלול כל מרחבי הגלובוס והארה אוניברסלית. 'אסתר' פירושו ירח-לבנה, - הלבנה המסמלת את עם ישראל גולה לבין האומות ולראשונה בהיסטוריה עולה בת ישראל למלכות זרה ומשפיעה מרחוק ובהסתר. כבר אין צורך בנסים גלויים, כעת יש לגלות את ההסתר ולראות את ההשגחה שבכל "מקרה".

עד היציאה לגלות בחורבן בית המקדש הראשון, האירה הסגולה האנושית במסגרות קטנות, כשם שבלילה מאירה הלבנה אבל ללא הארה כוללת.
התמצית המובחרת של האנושות עוברת אצל יחידי סגולה, החל מאדם וחווה, דרך נח, שם ועבר ועד שאברהם מקבל את היעוד ההיסטורי "ונברכו בך כל משפחות האדמה" - דרך המשפחה של אברהם צומחת הברכה לעולם כולו.

עם ישראל יוצא ממצרים ונבנית האומה הנבחרת להשפעת הברכה הא-לוהית לכל האומות. הלבנה מתמלאת ומאירה במלואה בימי דוד ושלמה בבניין מלכות ישראל ובית המקדש, בדיוק 15 דורות מאברהם - כנגד 15 ימי התמלאות הלבנה. משם והלאה יורדת עוצמת הלבנה - גם כן 15 דורות, עד החורבן הראשון. נגמרת תקופת הלילה והנסים הגלויים והעולם פונה לקראת הארה אחרת.

אז, בשיא החושך, באיילת השחר, מתחילה החמה להאיר לאט לאט ממזרח, מכיוון מלכות פרס השולטת מהודו ועד כוש. בדיוק אז, כשעם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים וכמעט מגיע לאבדון, בשיא החושך שלפני השחר כשאין כבר אור לבנה, מתחיל האור לזרוח על העולם כולו, מתרחש נס פורים בדרכים נסתרות ומתחילות מגמות כוללות של הארה א-לוהית רחבה על כל המציאות העולמית. עצם המצאותם של ישראל בין האומות בכל פינה נידחת, מביאה ברכה לעולם כולו, עד שהגויים עצמם מכירים בסגולת ישראל ומשתפים פעולה ואף עוזרים לישראל לחזור לארצם בימי כורש, להקים את המקדש והמלכות.

פורים - 'פרומו' לימות המשיח

אמנם לא הגיע זמן התיקון השלם לאחר נס פורים, אבל המהלכים העולמיים המשיכו להתקדם ולזרוח, למרות שלא הושפעו ע"י עם ישראל בצורה גלויה, כשם שהלבנה לא נראית ברוב שעות היום. לאחר מחצית היסטורית של תרבויות המזרח - בבל, מצרים, אשור, פרס, המזרח הרחוק וכו', משתכללת התרבות לכיוון מערב - יוון, רומא, טורקיה, אירופה ואמריקה. באמצע, בין מזרח למערב - ארץ ישראל שמקבצת לתוכה מכל העולם כמו בית אוצר, סגולה מכל העמים, ים העמים הסוער למערבה ומדבר השקט למזרחה.

לקראת ערב - בדורותינו, שוב חוזר עם ישראל לארצו, יחד עם השתכללות הבריאה ועם היחלשות שמש העמים שוב עולה גם הלבנה - המגמות הישראליות והעולמיות מתעלות גם יחד, "והיה אור הלבנה כאור החמה..."

לוח השנה היהודי משלב את מחזורי הירח ושנת השמש ודווקא שילוב ואיחוד שתי המגמות נותן כח לחכמי ישראל לקבוע את זמני הלוח - מה שמשפיע על קביעת המועדים וכל סדרי הזמנים והטבע (וכפי שכותב החתם סופר שבשנה מעוברת אין צורך בקריאה נוספת של פרשת זכור למרות שהיא חיוב מהתורה, כיוון שבשנה מעוברת כח הזכרון נמשך חודש נוסף משנה רגילה).

החודש שנכפל כדי למלא את חסרון שנת הלבנה הוא חודש אדר - החודש של פורים. 'אדר' מלשון חוזק וכח, כמו 'אדיר', - כח סגולת ישראל מארצם נמשך והולך ואפילו מכפיל עצמו לכח כפול ומתמשך ונסי נסים עד רבדים רחוקים ונמוכים ובמהלכים הטבעיים לכאורה, עד מגילת ההסתר באחרית - עת מתגלה ההשגחה בתוך ההסתר, כפי שהאיר הנס בימי מרדכי ואסתר, ונשלמת השמחה בגאולה השלמה של עם עולם.

הארת פורים היא מהארת ימות המשיח שמגיעה למרחקים גאוגרפיים ומטאפיזיים. באחרית הימים מתגלה ההשגחה הפועלת והמאירה גם דרך הסיבוכים, המורכביות וההסתרים, גם במקומות נידחים ובמהלכים עולמיים ומהפכניים, שכולם מובילים לגילוי הטובה השלמה לישראל ולעולם כולו !

אדר חזק ומתחזק ופורים שמח :)
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה