close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הרב קוק והבעל שם טוב - השפע כבר כאן

יהונתן גליסיט אלול, תשע29/08/2010

יהונתן גליס במאמר מיוחד הקושר בין המאורות הגדולים של חודש אלול- הבעש"ט והרב קוק. על הקשר ביניהם, הקשר לאדם והקשר לחודש אלול... השפע כבר כאן.

הכניסה לארמון
ישנו משל מר' ישראל הבעל שם טוב, בו מסופר על ניסיונות בני אדם להיכנס לארמון המלך. בזה אחר זה מנסים להתקרב לארמון המלך, אך נתקלים בשומרים ומעצורים שונים החוסמים אותם בדרך. הנה לבסוף לאחר ניסיונות, מצליח האחרון להיכנס לארמון המלוכה ומסתובב לו בחופשיות. בהתרגשות הוא מגלה את אוצרות המלוכה השמורים ונסתרים מהמון העם. עולה ה'תייר' לקומה השניה ומתקרב לחלון להביט בחצר הארמון המפואר. במבטו הוא רואה את הכניסה לארמון- אותה כניסה שהוא עצמו נכנס דרכה בקושי רב ולאחר ניסיונות. והנה משהו מוזר ושונה – הכניסה חופשית לגמרי! לא שומרים ולא מעצורים, לא דובים ולא יער...
כך המשיל הבעש"ט את הדרך לאוצרות מלכו של עולם – הדרך חופשית לגמרי, פתוחה ונגישה וכל המחסומים דמיוניים בלבד! כל המגבלות מקורם בתפיסת האדם המצומצמת ומוגבלת בשכלו הנברא, אבל נשמת ישראל חלק אלוה ממעל ודרכה לבית מחצבתה סלולה ומוכנה. השפע האינסופי נמצא וניתן לגילוי, הדרך לעץ החיים ולתיקון עולם, עץ החיים האינסופיים הקודם לעץ הדעת השכלי המגביל. חלק נכבד מתקופת הגאולה הוא גילוי סתרי תורה וכפי שכתוב בזוהר עצמו שבספר זה יטעמו מעץ החיים ויצאו מן הגלות ברחמים - "וּבְגִין דַּעֲתִידִין יִשְׂרָאֵל לְמִטְעַם מֵאִילָנָא דְּחַיִּי, דְּאִיהוּ הַאי סֵפֶר הַזהַר, יִפְּקוּן בֵּיהּ מִן גָּלוּתָא בְּרַחֲמֵי" (נשוא קכב).

השפע כבר נמצא
האדם, בפעולותיו ותפילותיו, איננו משנה את בורא עולם או את המציאות, אלא מתחבר ומחבר מחדש את צינורות השפע האינסופי, עד שדבריו פועלים בחיבור אלוהי למקור. ממילא במציאות מתגלה השפע, שבעצם כבר ישנו ומוכן, אלא שהמניעות לקבלתו הם מתוך צמצומי עולם הזה.
אם כן מה מיוחד למשל בחודש אלול שהוא יותר עת רצון ו"המלך בשדה" ?
עת הרצון מגיעה מתוך האדם עצמו. בזמנים מיוחדים, תפילת האדם ומעשיו מגיעים ממקום פנימי אשר המניעות והמחסומים לקבלת השפע, מתמוססים בפני אותו מקום. כך למשל בעת צרה, כך בעת בכי, בתפילת רבים, בזמנים יחודיים בשנה, במקום מיוחד או אצל צדיק גדול ועוד. מתוך שגרת החיים האנושיים, זקוק האדם ל'מיוחדות' אשר תבטא את רצונותיו ממקום פנימי ואמיתי ומשם תתעלה התפילה ותתגשם. יתכן שאם נהיה תמיד ב'מקום' מעין זה , לא נצטרך את המיוחדות שהרי הוא יתברך עושה נסים לכל הבוטחים בו. צריך 'רק' אמונה ובטחון.
חודש אלול הוא סיום השנה, זמן חשבון נפש של מיצוי השנה העוברת ולקיחת מטענים לקראת שנה חדשה. כשם שבסוף כל שבת ישנה שעת רצון בעת המנחה, שעה שהנה השבת עוברת ועוד ניתן לממש אותה ולקחת ממנה לשבוע חדש. בזמן כזה טבעי וראוי לו לאדם לעשות חשבונות נפש שונים ולהתעורר לשעת רחמים ועת רצון, רצון נשמתי פנימי המתחבר לצינור הרצון האלוהי. תשובה למקור הנשמתי אלוהי.
הוי אומר: המון העם הטרודים בענייני עולם הזה, יתכן וזקוקים לזמנים בהם 'המלך בשדה', אבל ה'מקורבים' – כל אשר חפץ ליבם להתקרב לארמון המלוכה, יכולים תמיד פשוט להיכנס לארמון ולגלות שגם להם חלק בו...

השתלשלות תורת הנסתר
בתהלים מתואר מעמד הר סיני ושם כתוב "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם", הכוונה למשה רבנו שעלה לקבל תורה והיה כ"שבי" במרום. רמזו דורשי רשומות ששמו של רשב"י – ניצוץ נשמת משה, רמוז כאן בראשי התיבות של שמו במילה שב"י- שמעון בן יוחאי.
אור החיים הקדוש פירש עפ"י הפסוק "ישן מפני חדש תוציאו" שכאשר מגיעה תקופה חדשה צריך ללמוד אותה עפ"י הישן והרב קוק מסביר שהתגלות סתרי תורה זה בכל הצורות הראויות להתגלות, בשפה העונה לצרכי הדור, לדעת מהם ההשלכות הרוחניות הפנימיות של הדור.
חכמת הנסתר עברה כמה 'גלגולים' נכבדים אצל גדולי ישראל, מאז משה רבנו ורשב"י, ולבשה צורות של אסכולות לימודיות אשר מתבטאות בשלושה עיקריות שהן גם המצויות ומתפתחות:
א. תורת הקבלה של האריז"ל - ר' יצחק בן שלמה שגם ראשי תיבות שמו רמוזים במילה שב"י למפרע- כמפרש חכמת הנסתר. חכמת הקבלה הספרדית התפתחה במקביל לפילוסופיה.
ב. תורת החסידות - הבעש"ט מייסד תנועת החסידות ההוגה מחדש את חכמת הנסתר בשפת עם ונפש ישראלית בזמן שבעולם מתפתחת תורת הנפש והספרות. ר' ישראל בן שרה – ר"ת שב"י. הפעם דווקא בשם האם, מצד הנפש הישראלית היותר פרטית, הרמוזה בשמו ושם אמו.
ג. תורת הגאולה שבראשה הראי"ה קוק זצ"ל – ר' אברהם יצחק בן שלמה זלמן. בזמן שישראל חוזרים לארצם באתחלתא דגאולה והעולם עובר לחשיבה קולקטיבית – השייכות לכלל, מדינות ומלחמות, הוגה הרב קוק את משנתו המפוארת מתוך כל נבכי חכמת הנסתר, כפי שהעיד עליו בעל ה'לשם שבו ואחלמה' הרב שלמה אלישוב זצ"ל (סבו של הגרי"ש אלישיב שליט"א), שהרב קוק היה בקיא בכל שבילי הנסתר השונים ו'כל רז לא אניס ליה'. חדי העין אולי כבר הבחינו שגם בשמו של הרב קוק רמוז שב"י, והפעם בפנימיות השם הישראלי... שילוב אברהם- אבי האומה , החסד עם הגבורה מיצחק והחזרה לארץ ישראל שניתנה לאברהם וזרעו. שלמה- המגמה לתיקון השלם ולקודש קודשים - קו"ק...

מעיינותיו של הבעש"ט כבר נפוצים חוצה בשבילי החסידות ובשבילי א"י והעולם כולו עם תהליך גאולתם של ישראל. תורת הבעש"ט, יחד עם תורת הרב קוק, כבר אינם נחלת הפרט והפנים בלבד אלא נפוצה חוצה כפשוטו, נפוצה חוצה במושגי עם וארץ, במושגי כלל ושמחת הגאולה, נפוצה ונגישה לכלל עם סגולה ולא רק ליחידי סגולה, ואף במושגי רפואה ותורת נפש יהודית יחודית בהתאם לתורת א"י אשר שמחה בבניה השבים אליה לגאולת עולם.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה