close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מהי גאולה?

יהונתן גליסכה אייר, תשע09/05/2010

האם "גאולה" זה משהו רוחני, מטאפיזי, סוף העולם או תחילת העולם? האם גאולה זה משיח או בית מקדש או שלום אוניברסאלי? מהי אותה גאולה שאנו כ"כ מצפים לה ומאחלים להשלמתה?

בין האזכורים היחידים בתורה למושגי גאולה אנו מוצאים התייחסות בפרשת "בהר" ויקרא כ"ה במובן של יציאה מבעלות זרה וחזרה לבעלים האמיתיים המקוריים, הן בפדיון הארץ והן בפדיון בן ישראל- "ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ". "גאולה" בתנ"ך פרושה שחרור משעבוד משפטי לבעלות זרה. כך גם חזרתם של ישראל לארצם בזמן הגאולה היא בד בבד עם היציאה משעבוד זרים, ירושת הארץ ועצמאות מדינית.

כתב הרמב"ן: "ואמר "גאולה" כמו גאל ה' עבדו יעקב (ישעיהו מח כ) שהוציא עבדו מיד המחזיקים בו וכן וגאלתי אתכם בזרוע נטויה (שמות ו ו) אף זה תתנו גאולה לארץ שאני רוצה לגאול ארצי מיד המחזיקים בה שלא נתתיה אני להם בחלק אחוזתם". האור החיים הקדוש מרחיב על ההקבלה בין הפסוקים לגאולת ישראל וכותב שם (ויקרא כה כה): "והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם..."

בלשונות הגאולה ממצרים מדויק בכתוב: "והוצאתי אתכם מתחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם" – ההוצאה וההצלה הם מהשעבוד ובעלות זרים ואז מגיעה הגאולה שהיא בעצם ה"לקיחה" וה"הבאה" חזרה לרשות ה' כעם בארצו– "וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְרָיִם: וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל הָאָרֶץ..." – הגאולה מתחילה ביציאה משעבוד האומות והמשכה הוא גיבוש עם ישראל ואמונתו עד השלמת הגאולה בירושת כל הארץ. ירושת הארץ היא יציאת ארץ ישראל וישראל יושביה משעבוד זרים, "ירשו ארץ – היינו גאולה" (רש"י סנהדרין צח). בגאולתנו, השחרור מהשעבוד מלכויות וההצלה ממוות לחיים באו בד בבד יחד עם ירושת הארץ וקיבוץ גלויות. עם העליה, הפדות הנפשית והרוחנית, נשלמת גם גאולת הארץ.

זה שיש 'גלות' בתוכנו עם חולשות מגוונות זה כבר עניין אחר (מה שמכונה "פדות נפשנו" כנאמר בהגדה של פסח בברכת גאל ישראל, בסמוך ל"גאולתנו") וכבר אמר בזמנו ר' מרדכי מגור שלעתיד לבוא יהיו שני שלבים בגאולה: 1.היציאה מהגלות 2.הוצאת הגלות מתוכנו, והוסיף שהשניה קשה מן הראשונה. עלינו להוציאה מתוכנו, אבל מהגלות יצאנו וכל יהודי היום יכול וצריך לעשות זאת. אנו מצפים להשלמת הגאולה, יציאת הגלות מתוכנו והשלמת הפדות הנפשית והרוחנית, יחד עם השלמת ירושת הארץ וישראל על אדמתם.

ומה עם מלכות ישראל , משיח ובית מקדש ?!

מלכות מוגדרת לפי ריבונות על צבא וכלכלה (רמב"ם) וכן נפסק להלכה ע"י הרב עובדיה יוסף שליט"א בתשובותיו, בשם הרב קוק זצ"ל, שלמדינת ישראל יש דין מלכות ולכן אסור לרמות במס.

גאולה מתחילה בקץ המגולה שהארץ נותנת פירותיה, בישוב הארץ וקיבוץ גלויות יחד עם עצמאות מדינית ויציאה משעבוד גויים. מלכות מלך המשיח ובית המקדש הם רק בשלב מאוחר יותר כנאמר במסכת מגילה בביאור סדר הברכות בתפילת העמידה של כל יהודי 3 פעמים ביום, שברכת בונה ירושלים וצמח דוד הם בסוף הבקשות, כמה ברכות אחרי ברכת הארץ והקיבוץ, וכנפסק להלכה שסדר הברכות מעכב, דווקא בגלל סדר זה בנביא.

ביטול שעבוד מלכויות מכונה בחז"ל "ימות המשיח" וב'מקרה' גם היו בארץ בשנת תש"ח 60 ריבוא יהודים ואמרו חז"ל במדרש: "מה יציאתם ממצרים בס' רבוא וכניסתן לארץ בס' רבוא - כן לימות המשיח בששים רבוא" (בילקוט שמעוני הושע פרק ב' וכידוע בשם הגר"א, הרב קוק ועוד גדולים שראו ברוח קודשם וזרזו לעלות). "ימות המשיח" מתחילים את התקופה המכינה את "ימות המלך המשיח" , כפי שמדויק גם ברמב"ם בכתיבתו את 2 הביטויים בהלכות מלכים. וכך כתב הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ט: "ימות המשיח הוא העולם הזה ועולם כמנהגו הולך אלא שהמלכות תחזור לישראל. וכבר אמרו חכמים הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד".

הגאולה מחייבת משיח בן דוד, בית מקדש ותיקון עולם, אבל אין מחויבות או תלות שהגאולה תתחיל דווקא עם מלך המשיח. שני שלבים אלו הם המכונים בפשט הכתוב בנביא "בעתה אחישנה" (רד"ק בישעיה ס' והגר"א).

אבל אנו עדיין תלויים באומות העולם!?

לא מצוי בהלכה שמלכות ישראל צריכה להיות בלתי תלויה ומנותקת מהאומות וכפי ששלמה המלך היה זקוק למלכים ולארצות לסוסיו ולזהבו וכו' ואפילו נתן ערים למלך צור! "בגויים לא יתחשב" הכוונה שעם ישראל לא עולה בחשבון עם הגויים ולא כמקובל בסלנג ש'לא אמורים להתחשב בגויים' (וזה לא אומר שחייבים...). זה שאומות מרשות לעצמם לומר לנו מה לעשות – זה עצמו הוכחה לעצמאותנו, שהרי ללא עצמאות לא צריכים לומר לנו מה לעשות אלא פשוט לעשות בלי לשאול אותנו כשם שהאדון לא צריך לבקש מהעבד אלא פשוט מחליט עבורו...!

אבל השלטון והממסד חילוני\כופר\רשע\ערב רב וכד'!

גם בהנחה שזה נכון ובהנחה שתפקידנו נגמר בניתוח המציאות ללא הבנה עמוקה שלה וללא השפעה עליה ונסיון לשנותה - הרי אנו חוגגים כל שנה בהלל והודאה 7 ימים את יציאתנו ממצרים בשחרור פרעה, כש"אלו עובדי ע"ז ואלו עובדי ע"ז", עם ישראל רוצים לחזור למצרים ועושים בעיות קשות במדבר 40 שנה ואח"כ נכנסים לא"י ומאות שנים עובדים ע"ז ללא מלכות מסודרת... אח"כ אנו חוגגים כל שנה 8 ימי חנוכה על ש"חזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה" (רמב"ם) וכי מה היה שם מלבד כמה שנים טובות של נצחון מלכות החשמונאים? שנאת חינם ומלחמות אחים, התיוונות, רציחות ת"ח ע"י המלך ינאי, עשרות שנים שכבר פשטה מלכות הרשעה של רומי בארץ ועוד המון צרות ובכל זאת היתה זו מלכות ישראל שאנו מהללים על כך גם 2000 שנה אחרי שבטלה כבר!

"מדינת ישראל היא יסוד כסא ה' בעולם" (הרב קוק). "מדינת ישראל אינה ממשלת ישראל. מדינת ישראל היא דבר שמימי. זה דבר ה'. פה היעוד הנצחי שלנו" (הרב מאיר ברלין). אב שמבקש מבנו להכין לו קפה ויחד עם זאת מבקש ממנו לגנוב חבילת קפה מהמכולת – הציווי השני, שבטל כמובן, לא גורע מהמצווה לכבד את האב בהכנת קפה כהלכה. כך כל אדם, צדיק או רשע, חלש או חזק, שיעמוד בשלטון באופן זמני, איננו גורע מאומה מערך המדינה והאומה שאותה הוא מייצג ובטח שלא מקטין מערך הנסים הגדולים עם כל תוצאותיהם ומשמעותיהם.

אפשר לראות את ההכרה במדינה במבט של "שב ואל תעשה" וכביכול הערצת ה'דמויות' הפועלות כלפי חוץ בעין אנושית, ואז הגאולה הופכת ל"געולה" ואפשר לראות זאת בהבנת התהליכים הפנימיים בהכרה אלוהית על הנעשה, תוך השתדלות מעשית לא פוסקת, גם מעבר למה שכרגע מצוי במציאות החיצונית ולא מתוך התעלמות ממנה, בגילוי הקודש שבה ובשאיפה לתיקונה מכל כיוון אפשרי למען השלמת הגאולה עם כל ישראל על אדמתם.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה