close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זמן מנחה מגיע!

יהונתן גליסכו אב, תשע06/08/2010

יהונתן גליס בניתוח הסטורי קבלי עמוק במיוחד... איזה חלקים מהיום עברו כבר? למה הגענו ומה מצפה בזמן המנחה. לקרוא ולהפנים.

עוד כמה דקות מסתיים סדר בוקר

זמן מנחה מתקרב. אולי גם ממש אצלכם בזמן העיון כאן, אבל אין הכוונה ליום זה או אחר. הכוונה למשהו עולמי, היסטורי. 'סדר בוקר' אכן לקראת סיום, התפלפלנו המון. המון עם ועולם בטירוף מצפים למנוחה, השמש כבר באמצע הרקיע, מאירה היטב ואף מחממת, יתכן ואף חם מדי בחוץ... ואנו מחכים לשעת מנחה, לסדר חדש, למנוחה ולנחלה. קצת לחם ומלחמה, קצת מנוחה ושלום וקדימה לסדר חדש, שיעורי אמונה, אורות, נביאים, שופטים, מלכים ואחרית הימים, חזרה למסילת הישרים רוח הקודש תחיית המתים...
רגע, זה איננו יום רגיל, זהו בעצם יום ששי, לא סתם אנשים לחוצים ובית המדרש איננו שוקק חיים.
חלקם עובדים במרץ לסיים את צורכיהם השונים. יש בודדים המוצאים זמנם גם ביום זה בבית המדרש ועמלים בתורה לשמה, מנצלים את אווירת השבת שבפתח ללימוד לא שגרתי לקראת הנודע או הלא נודע ויש כאלו טרודים בד' אמות של הלכה מחרדת הדינים. בודדים הפורשים למנוחת בוקר אחרי 'משמר' ליל ששי מייגע בחשיכה, אולי רק עד שמישהו יעיר אותם "הנה זה בא"... יש כאלו המתאווררים קמעא או מחבבים את הארץ לאחר לימוד קצר בבוקר, יש כאלו הפונים לביתם, לארצם, שלא היו בו מזה זמן, או קצת עוזרים בצרכי הבית והכלל ואפילו בונים נדבך בביתם הפרטי או הלאומי, מתוך אהבת ישראל או שמחת הגאולה. יש השבים לגבולם מן המערכה, מארץ אויב או סתם מדרך רחוקה. יש כאלו שעוד אינם יודעים בכלל מה זו שבת ואולי אף יום ששי הוא רגיל עבורם כפי שהתרגלו מאבותיהם בגלות. יש הפורקים עולם מעל צווארם אחרי שבוע עמוס נדודים ועבודה קשה בגלות שעוד בנפשם, ויש כאלו המבלים זמנם ואף לריק ואולי בחוף הים הגדול, ים העמים. "אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה"...
"אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש"! שמש האומות באמצע היום מאוד חזקה ואף מסוכנת! שעת בין הערביים של ערב שבת קודש... אולי קשה להתרכז דווקא בשעות כאלו ואף קל לאבד עשתונות או בכלל לשכוח לשם מה כל העמל והלחץ וחלילה גם לפגוע או לרמוס אחים בדרך.
ואולי יש המתרכזים טוב דווקא בשעות אלו, ומצפים... צופים על המהומה, מבינים ולא מבינים, כלפי חוץ או גם כלפי פנים, מנצלים הזדמנות לקרב עוד לבבות, מנסים לחשוב איך, בשביל מה או בגלל מה או לקראת מה, למה כן או למה לא וחבל על הזמן... "יום הששי ויכולו השמיים..."

אז מה מתרחש ביום המורכב הזה?
מסעות צלב, אינקוויציה, גירושים, שואה, פרוגרומים, גזרות, פרעות, גלות ו...גאולה
באיזה יום מדובר?
הכוונה ליום הששי הוא האלף הששי, שהרי "אלף שנים בעיניך כיום אתמול" – 'יומו של הקב"ה אלף שנים'. ה'יום' הששי המקביל ליום הששי לבריאה. 'יום' של בריאה חדשה שהכל נברא בשבילה.
די מזמן, לפני 'יומיים', ביום רביעי, זרחו עלינו 2 מאורות – בית ראשון ובית שני ואפילו זרח עלינו בר כוכב לשנים אחדות. בחטאינו נגזרה עלינו גלות של אלף שנים – "נתנני שוממה כל היום דווה" – הוא היום-האלף החמישי. המון חיות נבראו ביום זה, אבל שרדנו אותו בהבטחה אלוהית "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם". באלף החמישי ישבנו בגלות די בשלווה, תנאים אמוראים גאונים ישיבות ותורה. עד שעברו להם אלף שנות גזרת הגלות והתחילו צרות צרורות.
משהו לא ברור. עברו להם אלף שנות גלות רגועה יחסית והתחילו צרות צרורות?! אכן, הבטחת השמירה בגלות היתה לאלף שנות הגלות, משתמו להם אלף השנים מתחילות צרות שמטרתם להעיר לתשובה ולחזרה לארץ וכפי שמדייק הפסוק "בהיותם בארץ אויביהם" – רק בזמן היותם שנגזר לכך. מעבר לכך, אם נשארים בגלות - זה לא בגזרת המלך אלא כיוון שלא רוצים לחזור בתשובה לא"י (זוהר שמות י"ד, ר' חיא ור' יוסי).

זמן מנחה מגיע!
האלף הששי , כיום הששי, מחולק לשעות מדויקות לפי 24 שעות היממה, כל 'שעה' שווה 41.8 שנים. אם כן, תחילת 'ליל' האלף הששי היתה לפני 770 שנה (1240 למניין הגויים) - באותו זמן של תחילת ה'לילה' מתחילה עליית גדולי רבני אשכנז ובראשם הרמב"ן שמחדש את הישוב בירושלים, לימוד התורה חוזר לא"י וכידוע לא נברא הלילה אלא ל"גירסא". כעבור רבע האלף - זמן המקביל לחצות לילה בו מתעוררים המקובלים ללימוד התורה, מתרחש גירוש ספרד , בדיוק כמו פרעה בחצי הלילה, ועם זאת עליית המקובלים לא"י וחידוש הישוב. שעות היום מזריחת החמה מתחילים באמצע האלף – שנת 500 – ה'ת"ק. משנים אלו מתעוררים גדולי ישראל מכל קצוות תבל עם 'אור הבוקר' ויחד עם התחזקות העליות לא"י, מתגבר בעולם היהודי הלימוד השכלי והמפולפל והתפתחות התורה ושיטות הלימוד בעולם הישיבות המתחדש באירופה ועולה לא"י בהתנוצצות אתחלתא דגאולה מבית מדרשו של הגאון ר' אליהו מוילנא. במקביל להתקדמות "שעות היום", יוצא עם ישראל מבתי המדרש ברחבי העולם לא"י לעבודת כפיים וישוב הארץ וגאולתה. אכן, רבים מהם הספיקו לשכוח במרוצת השנים או שמא אף פעם לא ידעו, את היעודים והתכלית של העשיה המבורכת.  
זמן חצות היום הוא כעבור עוד רבע היממה שהם 250 שנים – שנת 750 – ה'תש"ן. זמן מנחה בין הערביים מתחיל חצי שעה לאחר חצות היום. 'חצי שעה' שווה 20 שנה ו10 חודשים. בחשבון פשוט, זמן זה הגיע השנה הנוכחית הקרובה.
'חצי שעה' זו שבין חצות היום לחצות וחצי, זהו זמן ביניים לא מוגדר לגמרי. מצד אחד נגמר הבוקר ואשר איתו, ומאידך עוד לא הגיע זמן המנחה שבו נוטים צללי ערב ושמש העמים הקופחת מתחילה להיחלש לקראת שמשם של ישראל ההולכת ועולה.
מה היה לנו ב'חצי שעה' זו משנת תש"ן? מהפכות עולמיות, נפילת חומות, מהפכות מדיה ותקשורת לקראת 'כפר גלובלי', שיחות 'שלום' לקראת הפרדה, או פרידה. ציפיות ויאושים, חרדות ולחצים, אינתיפאדות ופיגועים, התנתקויות וגירושים, דרכים ללא מוצא, תרדמה ונסירה...
אם נלך עוד "חצי שעה" אחורה, תחילת הזמן בו השמש מעל ראש כל אדם לפי חז"ל, נגיע לשנת תש"ל - בדיוק הזמן בו החלו האומות להתיש אותנו במלחמות ובתחבולות.
זהו, שמש האומות מתחילה להיחלש מעתה, תש כוחה של חמה.
אמרנו יום ששי? ואמרנו חצות היום? הרי בני ישמעאל מתחילים תפילתם בחצות היום בדיוק! ועוד יום ששי הוא היום המיוחד שלהם, כשתפילה זו במרכז היום! והם מתפללים 5 תפילות ביום! לא פשוט...
אכן, אע"פ ש"אתה שומע תפילת כל פה" נקווה לא פחות ל"עמך ישראל ברחמים".
טוב, מן הסתם הכל כלול בתכנית. "ואומר להם [הקב"ה לעם ישראל] בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתייראים הגיע זמן גאולתכם" [מדרש פסיקתא על התגרויות פרס והאומות לפני משיח, מובא בילקוט שמעוני ישעיה ס].

מה למשל צפוי לנו בזמן המנחה?
טוב, מלבד קורבן מנחה בבית המקדש, יש לנו למשל התפתחויות לאומיות כמו סעודת יוסף ואחיו שבה הוא מתגלה אליהם ומתאחדים בזמן המנחה בצהרים, ובצד האוניברסלי השלמת קיבוץ גלויות ומהלך הגאולה כשהגויים עצמם "והביאו את כל אחיכם מנחה..." (סוף ישעיה ובזוהר וירא).
בזמן זה , עת כבר תמה תפילת שחרית שתיקן אברהם אבינו ועוד לא הגיעה שעת מנחה שתיקן יצחק אבינו, קמים להם ישמעאל ועשיו חתנו ומנסים ליתן קולם בכל העולם, עד עת עולה קול יעקב בעקבות הימים, קול האמת, תפארת ישראל, "ויוותר יעקב לבדו" - "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא". הנשמה הישראלית תופחת מתחת ומעל לפני השטח, תורתו של משיח מתגלה כבר בפתח ועם הכנה נזכה לקבל תוספת שבת כראוי לעם הנצח.

קדימה, להתכונן לשבת. בנוח.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה