close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

המשך התרת נדרים

הרב יניב חניא  יט תשרי, תשעה  13/10/2014

.......................

שאלה:

סליחה ממש על הקטנוניות, אבל אני יודעת שאם אני אבקש סליחה מאבא שלי במקרה הזה שהוא היה צריך לקרוא לסבתא שלי בגלל ששכחתי- הוא ממש לא ישמח שאני בכלל מבקשת סליחה על זה. הוא יגיד לי שאני לא נורמאלית שאני בכלל מבקשת סליחה וזה עבר.. אז מה עלי לעשות?

תשובה:

אבל אני לא חושב שאת צריכה לבקש סליחה, פשוט לעשות תשובה, בינך לבין עצמך, על זה שלא עמדת בדיבור וזהו. להיג להשם- אני מצטערת שלא עמדתי בדיבורי ואני מקבלת עלי לעתיד לעמוד בהבטחות ובדיבורים שלי.
תשובות נוספות בנושא-
המשך התרת נדרים
לדעתי לא, אם לא אמרת שזה נדר, את צריכה להעמוד בדיבורך, אבל זה לא נדר. אז את צריכה לעשות על זה תשובה,
התרת נדרים
לא כל כך הבנתי את הדוגמא, מדוע מה שהבאת שם זה נדר? זו אולי אמירה, אבל לא ממש קבלת נדר. אני לו חושב ש
תפילה

קבלת שבת איננה כמו קריאת שמע או עמידה, כך שאם הציבור עסוק בריקודים נראה לי שמותר לדבר עם החברה. כ

התרת נדרים
ניתן לעשות התרת נדרים הן בערב ראש חודש אלול, הן בערב ראש השנה והן בערב יוה"כ. ניתן גם בכל יום במהלך