close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הלכות רמב"ם

הרב יניב חניא  כח חשוון, תשעב  25/11/2011

.......................

שאלה:

שלום! עלו לי כמה שאלות מהלכות תשובה ברמב"ם ואני אשמח מאוד שתוכל לעזור לי :) *הלכות תשובה פרק רביעי סעיף א- אחד מארבעה ועשרים דברים המעכבין את התשובה הוא-"הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו..." איך זה יכול להיות שכתוב את זה?! יש דווקא דרך חינוך שדוגלת דווקא לא להגיד שום דבר לילד כדי לא ליצור בו אנטי. פרק רביעי,סוף סעיף ד- כתוב שם כמה חמור עוון של לחשוד באנשים. אני צריכה לבקש סליחה מאחותי שחשדתי בה שנייה שלקחה לי משהו אפילו שהתברר לי אחר כך שאני לא בסדר בכלל שחשדתי בה? *פרק שביעיסעיף ו כתוב על בעל תשובה-"אמש היה זה שנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה- והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד". איך זה יכול להיות שהוא היה שנוי על ה'? כתוב בכל מיני מקומות כמה שה' אוהב כל אחד ואחד מעמ"י? תודה ענקית!!! מעריכה מאוד את ההשקעה שלך...

תשובה:

1) השיטה שאסור להעיר לילדים או לא להרחיק אותם היא שיטה מודרנית, על פי חז"ל, לפחות עד גיל מסויים, יש מקום וצורך להעיר ולהשמיע ולמחות, וכך פוסק הרמב"ם.
2) לא נראה שצריך לבקש סליחה ממישהו שחשדת בו והוא לא יודע, אולי את צריכה לעשות תשובה אבל לא לבקש סליחה.
3) בכל דבר, גם בנושא זה, יש כמה בחינות, אדם שחוטא הוא מבחינות מסויימות שנוי ולא רצוי, יש בחינות שהוא אהוב כמו כל ישראל, אבל יש בהחלט גם שנאה לרוע.