close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מצוות שילוח הקן

הרב יניב חניא  כה טבת, תשעה  16/01/2015

.......................

שאלה:

איך ובמה מקיימים מצוות שילוח הקן?

תשובה:

בתורה מופיעה מצווה מיוחדת לגבי מי שמוצא קן שיש בו אמא ואפרוחים בדרך- עליו לשלוח את האם דווקא ולקחת את הבנים. אסור, לדוגמא לקחת את האמא ולהשאיר את האפרוחים וכן אסור לקחת את הבנים מבלי לשלח את האמא.

לפי דעת המקובלים אדם שמוצא קן חייב לשלח את האם ולקחת את הבנים ואילו לפי פוסקי הפשט, לא חייבים לשלח אלא אם כן רוצים את האפרוחים. המצווה הזו נוהגת רק בעופות טהורים ורק במצב שבו האדם מוצא את העוף ולא בעוף שנמצא תמיד תחת ידו. זאת אומרת- אם הקן נמצא בבית ומדובר בעופות "ביתיים" (כמו תרנגולים, יונים וכדומה), הרי אין בו מצוות שילוח.
תשובות נוספות בנושא-
סליחות ביום הכיפורים
הן חייבות בוידוי, שהוא מצוות חזרה בתשובה, אבל לא בכל התפילה והנוסח שיש בסידורים.
פרות מגוי

לפי מה ששאלתי מישהו שמכיר את התחום, לכאורה בתפוזים אין מקום לחשש, כמות הערלה היא נמוכה מאוד.

פרשת שבוע
לא הבנתי למה בדיוק זה נראה לכן מוזר, בגללשהיא היתה גויה או בגלל מה שהיה עם אמא שלה?
לגבי השאלה