close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תקיעת שופר לנשים

הרב יניב חניא  ב תשרי, תשעג  18/09/2012

.......................

שאלה:

מי צודק, האשכנזיות שחייבות לשמוע שופר או הספרדיות?

תשובה:

כמו בהרבה מאוד דברים, אין כאן צודק ולא צודק, ישנה מחלוקת הלכתית האם נשים יכולות לברך או לקיים מצוות שהזמן גרמא או לא, נשים אשנכזיות נוהגות על פי פסק הרמ"א לברך וספרדיות לא. דרך אגב, דווקא בשופר רוב הנשים מקפידותלפחות לשמוע, גם אם לא לברך.
תשובות נוספות בנושא-
מה זה "כרתי"
כרתי הוא סוג של ירק ירוק, מקובל שהוא מה שקרוי היום "כרישה" או "ל
ראש השנה לא בבית
מעולם לא שמעתי שיש עניין לעשות ראש השנה דווקא בבית, תסעו לאן שנח לכם.
ראש של כבש בראש השנה
מכיוון שמדובר ב"סימנים" בלבד, ולא בהלכות מהתורה או אפילו מחכמים ואפילו לא במנהג ישראל, הרי שמ
עשרת ימי תשובה
אין איסור ממשי ללכת לדברים מסוג זה, אם כי יש צורך לנהוג בכובד ראש, להתייחס למציאות ברצינות ולחשוב על
שופר מקרן של דישון
מותר להשתמש, אם כי עדיף שופר של אייל או כבש.
ראש של כבש או של דג?
ספרדים נוהגים לאכול ראש של כבש בראש השנה, אשכנזים נוהגים בדרך כלל ראש של דג, אבל מדובר על מנהג בלבד