close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מעלית שנתקעה בשבת

הרב יניב חניא  כה אב, תשסז  09/08/2007

.......................

שאלה:

שלום לכבוד הרב!
כאשר אדם נתקע במעלית רגילה בשבת ואני כאדם דתי שמעתי את האזעקה, מה מותר לעשות? להתקשר לטלפון החרום של חברת המעליות?או עדיף למכבי אש? או משו אחר?
(לאור מקרה שקרה בשבת ב6 וחצי בבוקר...)

תשובה:

לאחר התייעצות עם רב פוסק (זה מה שגרם את העיכוב) הוא אמר כדלהלן:

1) למעשה, אין בהישארות במעלית משום פיקוח נפש ולכן, עקרונית, אסור לחלל שבת כדי לשחרר את האדם.
2) אם יש פיקוח נפש מכל סוג, כגון שילד תקוע, או שהאדם שבפנים בהיסטריה, או שהוא כבד נשימה, מותר לחלל שבת.
ג) מלאכות דרבנן מותר לעשות גם כשאין פיקוח נפש (מסיבות שונות, כמו כבוד הבריות).
ד) להתקשר לחברה או למכבי אש, זה לא מלאכה דאורייתא ולכן זה היה מותר, אולם הבעיה היא שהמחלצים בודאי יחללו שבת.

לכן, הוא המליץ פשוט לדפוק על הדלת של משפחת התקוע ולומר להם שהוןא תקוע והם יעשו כרצונם. אם יש אפשרות (כמו בחלק מהמקומות) לשחרר את המעלית על ידי סיבוב ידית או משהו דומה שיש בו רק חילול מדרבנן, זה מותר. כמובן שצריך לדעת שיש בכך גם סיכון (שהמעלית ח"ו תיפול) ולכן זה יהיה מותר רק במקרה שיודעים איך לעשות זאת.