close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לא כיוון ב"אשרי"

צוות הר ברכה  כו ניסן, תשסט  20/04/2009

.......................

שאלה:

שמעתי שמי שלא כיוון במזמור אשרי יושבי ביתך בפסוקי דזמרה צריך לחזור על כל המזמור. האם זה נכון?

תשובה:

אם אמרו את הפסוק 'פותח את ידיך' בלא כוונה - צריך לחזור ולומר את הפסוק הזה בכוונה. ואף שכבר הגיע לפרקים אחרים - יחזור לאומרו בכוונה, כי הוא החשוב שבפסוקי דזמרה. ויש אומרים שהואיל ולא כיוון בפסוק העיקרי, כל מה שאמר אחר כך עד סוף הפרק אינו נחשב, ועליו לחזור ולומר מפסוק "פותח" ועד סוף הפרק. אבל לרוב הפוסקים מספיק לחזור ולומר את פסוק "פותח" בלבד.

בברכה
יגאל ללום