close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ברכה לפני לימוד תורה

צוות הר ברכה  ה ניסן, תשסט  30/03/2009

.......................

שאלה:

האם מותר ללמוד בספר קודש שלא מצוטטים בו פסוקים מבלי לברך ברכות התורה?

תשובה:

פסק בשו"ע (אורח חיים סימן מז סעיף ב) שלפני לימוד של כל חלק מחלקי התורה צריך לברך.
כלומר, אדם שמתכוון ללמוד ביום מסוים מדרש בלבד, או הלכה בלבד, גם הוא צריך לברך בתחילת היום את ברכת התורה. והטעם לכך, שכל התורה כולה, בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה, בין החלקים ההלכתיים ובין החלקים המחשבתיים, כולם נאמרו למשה מסיני
(ירושלמי פאה פ"ב ה"ד), ועל כולם צריך לברך "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו".

ע"פ הלכות ברכות התורה פניני הלכה תפילה

בברכה
יגאל ללום