close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שימוש במושג "השבת השחורה"

הרב שי טחן  כז טבת, תשפד  08/01/2024

.......................

שאלה:

אחר הטבח שקרה בשבת שמחת תורה נדבק ליום הזה השם ’השבת השחורה’, ואני תמיד מסופק אם מותר וראוי לקרוא ליום הקדוש- יום השבת בשם שחור. אשמח לקבל מענה.

תשובה:

שלום לכם.
אכן שאלה זו היא שאלה קשה שכן מצד אחד יום השבת הוא יום של שמחה ועונג, ואיך נקרא לו בשמות שליליים. אולם מאידך קשה להתייחס ליום קשה שכזה כאילו היה יום שבת מן המנין.

אלא שמצאנו במנהגי עדות האשכנזים הקדמונים שהיו קוראים לימי שבת שנעשו בהם אסונות בשם ’שבת השחורה’, או באידיש ’שווארץ שבת’, וכמו שמצאנו בספרו של יום טוב לינסקי (שבתות מיוחדות עמוד 7) שבעיתים שירדו אסונות על הציבור כגון פוגרומים או מגיפות היו מכריזים על ’שבת שחורה’, וכל העם השביתו את שמחת השבת והיתה נפשם עגומה עליהם. כמו כן הביא (עמוד 34) ששבת תשעה באב היתה נקראית ’שבת השחורה’ בעבור האבל והיגון שנהגו באותו הזמן וכן על שם הפרוכת השחורה שהיו מכסים בה את ארון הקודש. וכן לשבת הסמוכה לכ"ג באייר שהיה יום תענית ציבור, זכר לשחיטות ולהשמדות בשנת תתנ"ו (מובא גם בלוח דבר בעתו). וכן קראו כך לשבת הל’ בסיון תש"ו בגלל המאסרים הרבים ביישוב שביצע הצבא הבריטי ופלישתו לבית הסוכנות היהודית בירושלים.

אכן שמעתי שיש שקוראים לאותה שבת, שבת הארורה, וזה ודאי שאסור לעשות שהרי זה נחשב כמקלל את יום השבת הקדושה ח״ו, ודי לנו במה שמצאנו בדברי הקדמונים ולא לדבר סרה.

זאת ועוד, שיש לדעת שאנחנו מאמינים בני מאמינים, ויודעים אנו שכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד, ושהכל נעשה לטובה,
ואף שקשה לנו להבין זאת. שמעתי בשם אחד הרבנים החשובים שכשעוברים דבר קשה לא לומר שהדבר רע כיון שאין הקדוש ברוך הוא עושה דברים רעים, אבל מותר לומר שהדבר מר, כי אז הדבר מתיחס אלינו, שלנו קשה לעכל את הגלולה המרה.
ויהי רצון שהדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, וישלח מהרה את משיח צדקנו.
תשובות נוספות בנושא-
למה להילחם בכלל אם מיד יבוא משיח?
רבים מאחינו בני ישראל רואים את הנעשה בתקופתינו כסימן והוכחה שהנה משיח בא.
הדלקת נרות לעקורים מביתם
אדם השוכר חדר בבית מלון ידליק בחדרו שכן אותו חדר נחשב כביתו לזמן שהוא שוהה שם, דמאי שנא מבית רגיל שה
הכשר למקררים?
ההתקדמות הטכנולוגית מציבה אתגרים לא מעטים בשימוש במכשירי חשמל, עד כדי כך שאנחנו זקוקים היום ל"הכשרq
פיקוד שבת למקרר

ברוב המקררים והמקפיאים  המצויים כיום (גם כאלו הנראים כמו הישנים)  לחצני

נוסח קידוש ליל שבת
לא ציינת בשאלה את העדה והנוסח שלכם, אז אני אכתוב את הנוסח לכל עדה. לקחתי את מהזימרון שהוצאנו לפני שנ
המשך שאלה
אם נעשה שימוש קבוע במכסים, הם לא מוקצה והמגירה לא מוקצה.
אלא אם כן זו מגירה שנועדה לאחסון של "