מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ברכה לאדם חילוני

שאלה:
האם אפשר לכבד בברכה בחתונה (אחת מה7 ברכות) אדם שאינו שומר תורה ומצוות?

תשובה:

זו שאלה קשה. מצד אחד זה לא פשוט לתת לאדם לא דתי לברך, מכל מיני סיבות, בטח אם הוא מחלל שבת בפרהסיה. מצד שני, יש הרבה שיכולים מאוד להיפגע מזה שלא נתנו להם לברך ולא כיבדו אותם.
אני סבור שלא צריך לתת לברך, אלא אם כן מדובר במקרה מאוד קיצוני שבו האדם עלול להיפגע מאוד וזה יגרור בעיות וקשיים גדולים. התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו