מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

שתי נשים

שאלה:
שלום, אדם שיש לו שתי נשים, הבנתי שלא יכול לשמש עם שתיהן בו זמנית. בהינתן ששתיהן רוצות לבלות איתו ביחד, מה שנקרא דברים שלפני תשמיש, הוא יכול להיות עם שתיהן (דברים מיניים נשיקות וכיוצב), ואז לאחר מכן להתייחד רק עם אחת מהן (ולחשוב רק עליה)? תודה מראש, אני יודע שהשאלה מביכה ואני מתנצל.

תשובה:
אנחנו רגילים לשאלות מביכות... :)

אני לא זוכר שום התייחסות למצב הזה בגמרא או באחד מהפוסקים, שהוא כמובן תיאורטי לגמרי בזמננו, אולם נראה לי פשוט מהבנת הגמרא שעוסקת בעניין של שתי נשים שזה אסור, מלבד ההגיון הבריא.
נראה שהטעם של איסור "שותה בכוס זה ונותן עינו בכוס אחר ואפילו שתיהן נשיו", הוא שיש צורך להתמקד באשה שאיתך, בזוגיות הפרטית שלך ובקשר שהוא לא רק קשר גופני אלא רוחני ועמוק... כך מובן מכל דברי חכמים שעוסקים בעניין... זה משהו מהותי- הקשר המיני איננו רק מיני, הוא רוחני והוא אישי והוא של שני בני הזוג ולא של אחד.
אומרים משמו של האר"י ז"ל שאין לך מעשה שבויכול אדם לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמובך" כמו הנושא של קיום יחסי אישות... שם, כאשר המח והשכל נתונים כולם תחת הרושם הכובש של היצר שמשתלט, שם נבחנת היכולת של האדם לתת לבת/בן הזוג את כל תשומת ליבו.
כל זה כמובן לא אפשרי מול שתי נשים, אי אפשר להתרכז, אי אפשר להעניק וכו'... ובעיקר אי אפשר להפוך את הקשר לזוגי ולא יצרי...

ולכן נראה לי פשוט שזה יהיה אסור.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו