מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

המשך לשאלה

שאלה:
דבר ראשון ממש תודה רבה על התשובה, נס שיש את מי לשאול. קצת לא הבהרתי את המצב במדויק, לי יש רצון גדול לגמור בחוץ, לא בדרך קבע בכלל, ברור שזה לא אמור להיות ככה לכתחילה, בכל מקרה זה תמיד אחרי שאנחנו מקיימים יחסים רגילים ואשתי מגיעה לסיפוק ורק אחר כך אני גומר עליה. לפי מה שראיתי בסוגיה אני לא רואה הסתייגות בנושא או חילוק בין היד לגוף וגם לא על האישה או לא. אם זה לא טוב אני אשתדל אבל הייתי רוצה לדעת שזה לכתחילה ושלא יהיה לאשתי רגשות אשם... אחרי היחסים שהיו לי לפני התשובה נראה לי שזה ממש לכתחילה. אני ממש התחברתי למה שאמרת שעיקר יחסי האישות הם בשביל לחבר בינינו ביחוד כאשר אנחנו לא מתכננים להביא עוד ילדים. בקשר לימי הביוץ זה ברור שלא? ממש תודה רבה.

תשובה:
כשאתה כותב "לפי מה שראיתי בסוגיה", למה הכוונה? דברים שראית שרבנים כותבים? בגמרא? תשובות ממקומות אחרים? קשה לי להתייחס בלי לדעת על מה מדובר. 

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו