מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
שברו לי את הטלפון בישיבה
שאלה:
אני בחור בישיבה דתית והיה לי טלפון חכם בישיבה הגעתי איתו כל יום והזהירו לא להביא ובחור מהישיבה חיטט לי בארון לקח את הטלפון ושברו בלי לשאול אחד מהרבנים הוא גם לא דיבר איתי לפני על משהו שמפריע לו ולא אמר שום דבר מה הדין האם הוא חייב לי את שווי הטלפון?

תשובה:
לא הבנתי מנוסח השאלה מי שבר את הטלפון, הישיבה או החברים?
אם זה החברים, האם הם טוענים משהו בזכותם, כלומר- האם הם קיבלו רשות מהישיבה לשבור?

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו