מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

כיסוי

שאלה:
לימדתי חתן לקראת החתןנה וכעת הוא מגיע בשאלה: כידוע בשעת חיבור נדרש כיסוי, הוא אומר שגם כשדליקים מזגן הכיסוי בזמן חיבור מטריד ומעיק ( אולי בגלל שהם זזים מידי) מה המינימום של כיסוי שאני יכול להגיד לו שחייב והאם זה תלוי בשנה ראשונה או לא תודה רבה!!!! אשמח למקור אם יש

תשובה:
יש דעות שלא חייבים כיסוי כל הזמן, אם יש חושך.

ולענ"ד גם לדעות ש"חייבים כיסוי", אם זה ממש מעיק, אפשר להסתפק בכיסוי רק על "אותו מקום", אין צורך לחנוק... 

לגבי מקורות-
המקור לכיסוי הוא הגמרא, והזוהר. מקור שעוסק בתשמיש באור מדיוק בלשון הזוהר משמע שזה הולך ביחד- שהצורך בכיסוי הוא כשיש אור. וכך משמע מהקדמת הזוהר שכתב- "בגילויא דגופא לנהורא דבוצינא". כלומר- שהאיסור הוא כשיש גם גילוי וגם אור.

האורח חיים בסימן רמ"א אכן פוסק שצריך כיסוי, אולם אף אחד אחר לא מביא את זה... לא הרמב"ם, לא השולחן ערוך, סמ"ק וכו'... 

(רוב הדברים הללו מהשו"ת של הרב הנקין, בני בנים, ד, יז).

בשולחן ערוך המקוצר כתב- וצריכים להיות אז (ומשמע שזה בזמן התשמיש עצמו), בקירוב בשר, אלא שיכסו את גופם בסדין מלמעלה".

וכן כתב הרב אבינר ב"עצם מעצמי".

ובמקום אחר כתב הרב אבינר- "אך גם בזמן יחסי אישות עצמם אין זה איסור גמור, אלא הדרכה של צניעות" (מקור הדברים שמדובר בדברי צניעות ולא בהנהגה אלוקית כמו שמשמע מהזוהר הוא הספר חרדים.

וכן יש למדו על הגילוי מהשימוש בבית הכסא, ששם חז"ל קבעו שמותר לגלות רק טפח מקדימה או אפחיים מאחורה, אבל כתבו האחרונים שבימינו שהחדר סגור ויש לו מחיצות ולא כמו בזמן חז"ל שהיה בשדה, אז מותר לגלות יותר.
התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו