מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

זמני שתילה לפני שנת שמיטה

שאלה:
שמעתי שיש דברים שאסור לשתול כבר מעכשיו, למרות שרק שנה הבאה זו שנת שמיטה... עד מתי מותר לשתול?

תשובה:
שנה הבאה שנת שמיטה. שבה אסור לשתול או לעשות בגינה מלאכות שאינן נחוצות לשמירה. אולם לגבי שתילה- יש דברים9 שנאסרים כבר מעכשיו, כחודש וחצי לפני השמיטה עצמה...

עצי פרי שבאים בלי גוש עפר סגור- היה מותר לשתול עד טו באב. עכשיו כבר אסור.

עצי פרי שבאו בגוש שלא התפורר- אפשר בדחק עד ראש חודש אלול.

עצי סרק יש לשתול לכתחילה עד טו אלול. במקרה דחק עד שלושה ימים לראש השנה.

שתילת צמחי סרק מותרת עד ראש השנה. וכן העברת עץ סרק עם גוש עפר.

פרחים וירקות- מותר לשתול עד כו אלול. שלושה ימים לפני ראש השנה.

החל מראש השנה כל שתילה אסורה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו