מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

בקשת מחילה

שאלה:
שלום וברכה. פעם שמעתי שדברו לא יפה על הרב שלמה אבינר ולא מחיתי במי שדיבר ורציתי לבקש מחילה.

תשובה:
לא בדיוק הבנתי האם זו שאלה. או מה השאלה. אם השאלה האם אתה צריך לספר לרב אבינר, לדעתי לא. אם הוא לא יודע שדיברו עליו ולא מחית, חבל לצער אותו. במקרה כזה (שהוא לא יודע) מה שצריך לעשות זה לעשות תשובה, להצטער על זה, לעשות וידוי וכדומה... 
לא נראה לי שצריך לערב את הרב אבינר בזה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו