close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הפגנות לא מועילות לביטול גזרות!!!

הרב דוד לחיאניד אדר א, תשסח10/02/2008

קריאה לכל מארגני ההפגנות ולראשי הציבור- הבה נתגייס כולנו ונפעל בדרך שהוכיחה את עצמה לביטול גזרות... בזכות ששבו בתשובה וזעקו והתפללו בהמוניהם וראו נסים ונפלאות.

למה מפגינים? וכי זה מועיל לבטל גזרות מעם ישראל?

וכי הייתה הפגנה שהועילה לבטל מסירת חלקים מארץ ישראל לאויבים?

הפגנו נגד פנוי ימית! זה הועיל?

הפגנו נגד פנוי סיני! זה הועיל?

הפגנו נגד פנוי מאחזים והתנחלויות !זה הועיל?

הפגנו, חסמנו, הלכנו ברגל,נעצרנו, הדבקנו שלטים, חלקנו סטיקרים, אחזנו ידיים בשרשרת, מה לא עשינו כדי לבטל את הגירוש מגוש קטיף? האם הצלחנו ?הבתים לא נחרבו? בתי הכנסת ובתי המדרש לא נשרפו? המשפחות לא נעקרו? הישובים לא נהרסו?

ואם תאמר זה בגלל ש:
לא היו

מספיק מפגינים, לא היתה מספיק עוצמה, ההנהגה היתה חלשה, אם תאמר זה בגלל שראש הממשלה היה נחוש, היה חזק, היתה לו תמיכה, אם תאמר העם היה אדיש, התקשורת נגדנו, השמאלנים שולטים בתקשורת, כבר הוזהרנו על אמירות כאלו, אבל שוב ושוב שכחנו ולא שמנו לב לשמוע:
"אבל אם... יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה (ויקרא כ"ו) והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר: כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי".
(רמב"ם הלכות תעניות א,ג)

תפילות, וחזרה בתשובה כן מועילות !!!
יש דרך שהוכיחה את עצמה שמועילה לבטל גזרות לאומיות,כלכליות ובטחוניות:
"מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר (במדבר י') על הצר הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו".
(רמב"ם שם,א)

אל לנו לחפש אשמים!! כי אולי אשמים אנחנו, נחזור בתשובה ונסיר הצרה מעלינו.
"ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיהו ה') עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם".
(רמב"ם שם,ב)

ואם יאמרו:התפללנו, זעקנו, בכינו. אכן כן אבל כנראה לא מספיק. ולא בעוצמה ובכמות ובתדירות הנדרשת לביטול גזרות.עיקר הפעילות התרכזה בחסימות בהפגנות ובתהלוכות מחאה שלא הועילו.

קריאה לכל מארגני ההפגנות ולראשי הציבור-
הבה נתגייס כולנו ונפעל בדרך שהוכיחה את עצמה לביטול גזרות פרעה, המן, ואנטיוכוס, שהיו רשעים, גבורים ורבים ונמסרו בידי ישראל צדיקים חלשים ומעטים,בזכות ששבו בתשובה וזעקו והתפללו בהמוניהם וראו נסים ונפלאות.

נפעל בדרכי אבותינו ורבותינו הראשונים כדי לבטל מעלינו גזרות קשות ורעות, כדי שלא יגרשו יהודים מביתם ומנחלתם, שהשם לא יתן נחלתינו ומקום בית מקדשינו לחרפה למשול בם גוים, שתסתלק שנאת חינם מעם ישראל, שתרבה התורה והקדושה ותשמר השבת בעם ישראל, נפעל מתוך אמונה בבורא עולם שהוא פועל הכל בעולם ומעורר אותנו שנזכור אותו, שנשוב אליו נפעל בדרך שהרמב"ם מבטיח לנו ש"זה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם".

הבה ונפנה את כל הכוחות הארגוניים,את כל המשאבים, את כל הפרסומים, את כל המתנדבים,את כל יחסי הציבור והתקשורת החיובית,לפעילות ממוקדת של קיום עצרות וכנוסי תפילה ומחאה שרבותינו ינהיגו אותם, נגביר את המודעות בציבור לחשיבות תיקון המעשים ולחזרה בתשובה,להגברת לימוד תורה בבתי הכנסת בעיר ובכפר,נקיים מבצעים לסיום תנ"ך,ש"ס משניות,ש"ס גמרא,סיום תהילים, רמב"ם, שולחן ערוך, תקוני זוהר, תעניות דיבור ותפילות, והכל תחת הכותרת של ביטול הגזרות על העם ועל ארץ ישראל.

קריאה לראשי הישיבות לראשי האולפנות ולרבנים בכל אתר.כבוד הרב מזדהה עם קריאה זו?
אם כן ! אנא ממך, הרב מוזמן להצטרף ולהוביל את תלמידיו ותלמידותיו ואת צאן מרעיתו לפעול לביטול הגזרות, בדרכי אבותינו בדרך שלמדונו חז"ל לפעול, לביטול גזרות רעות מתוך אמונה שהכל מאת השם והכל תלוי בתשובה ובתפילה, דרך שהוכיחה את עצמה לביטול גזרות מעם ישראל בכל הדורות.
לשואלים איך נפגין מחאה ? את חובת המחאה נקיים בעצם קיום הכנוסים והעצרות לביטול הגזרות שבמרכזם תהיה פעילות של תפילה, הגברת לימוד תורה והתעוררות לתשובה .

להבעת תמיכה, להתנדבות, להצעות יעול לצירוף מוסדות חינוך, ישיבות, אולפנות, וקהילות.

תא קולי 24 שעות "בשם כל ישראל" : 04-6999102 . נייד 0503340038

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה