close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אין שווקים פיננסים, רק "סיפורים פיננסים"

דב אבן אור/ מהגולשיםט אלול, תשסח09/09/2008

דב אבן אור משתמש במשבר הפריים בארבות כדי להציג את דעתו על נושא ה"שווקים" הפיננסיים בעולם והתרמית שהם מוליכים.

פריים
1. תכנית ה"הצלה" של החברות למשכנתאות בארה"ב, "פאני מיי" ו"פרדי מאק", אינה הצלת השוק הפיננסי, אלא תוכנית להברחת עד למקום מסתור.
כפי שבמשרד המשפטים בארה"ב יש "תוכנית" המיועדת להסתרת עדים המעידים נגד אנשי "מאפייה" (גם בתום עדותם), אזי הממשל האמריקאי גיבש תכנית להסתרת כל נושאי תפקידים בשוק הפיננסי אצלו, כדי שלא יתגלה, כיצד במשך שנים, הם הסתירו את האמת
הפיננסית, הן בפני הרגולטורים השונים (הרשות לני"ע, המוסד המפקח על משכנתאות וכד') והן בפני הציבור.
קריסת שתי החברות הללו (שנתנו בטוחות ל-75% ממקבלי המשכנתאות בארה"ב), פירושה – כשל מוחלט של השיטה הפיננסית שם.
2. לדעתי, המונח: שווקים פיננסים הינו בגדר "הנדסה פיננסית" (קרי – מושג שהומצא ע"י "המהנדסים הפיננסים" ב-"וול-סטריט"), וזאת כדי להציג בפני הציבור, "תעשייה" שכאילו דומה לתעשייה אחרת, ואז יש לבחון אותה בעיניים מקצועיות, ולהתייחס למספרים "המונפקים" ע"י אנליסטים פנימיים, כאילו ולפנינו מדע מדויק, או לפחות כלכלה ריאלית.
אולם, אין לפנינו תעשיית אמת, אלא כאילו מגזר כלכלי, שנועד לחלץ כסף עצום מכיסי רבים ולהעבירו למעטים.
אין צורך בגילויים שנחשפו בתביעות שהוגשו בארה"ב (נגד חברת "אנרון", ופירמת רואי-חשבון "אנדרסון"), כדי לדעת את האמת; שכן זו בועטת מעצמה ובעצמה, כל עת שבורסות ני"ע מתכווצות באופן קיצוני בפרק זמן קצר, ומאיינות באחת, מאות מיליארדים של דולרים!
ראו: התפוצצות בועת שוק המשכנתאות בנוב' 2007 (שעד כה גבתה הפסד פיננסי בשיעור של כ- 30%).
פקיעת בועת ההיי-טק בשנת 2000, שבה נאסד"ק ירד מ- 5,000 נקודות עד 1,000, וכיום נמצא ברמה של 2,200 נקודות; משמע – מי שרכש מניות סמוך לשנת 2000, הפסיד עד כה כל כספו (60% מהקרן + מניעת רווח סולידי, בשיעור של 5% לשנה)!!
3. אל תתפתו להסברים של מומחי שוק ההון, ושל אנליסטים "בכירים", שכן כולם מתפרנסים (בגדול) מכניסת כספי תמימים ל"שוק", והכוונתו – בעיקר, לחברות המסוקרות על-ידם.
אותם אנליסטים מועסקים בבתי השקעות שגם ניזונים מפעולות חיתום; וברור מאליו שיש ניגוד משווע בין אנליזה טהורה, ובין מחלקת החיתום! אומרים לנו, כי יש חומות סיניות בין שתי המחלקות הללו, ואני אומר כי חומות סיניות אלו נשברות בקלות בארוחות סיניות!
באף שוק אמיתי כגון: נדל"ן, נפט, תבואה, מחצבים וכדו', לא היו עליות ונפילות כפי שהתרחשו בשוקי ני"ע!
למעט, מה שהתרחש בשנתיים האחרונות בשווקים האמיתיים; אך זה לא נבע מגידול בביקושים, אלא מכניסת כסף ממונף של קרנות גידור! (קרי – ביליונים של דולרים הוזרמו לשווקים שמעולם לא היו ספקולטיבים - כתוצאה מפעילות פיננסית – ואז, חיטה, ברזל, נפט וכד' עלו מאד; וכאשר שוק האשראי התכווץ – באחת, ירדו מחירי הסחורות; מאחר וכל קרנות הגידור היו ממונפות (כלומר – רכשו "חוזים" לסחורות, ע"ס אשראי), אזי בעקבות הקטנתו, נאלצו לזרוק סחורה, והתוצאה – ירידה חדה במחירים האמיתיים של סחורות!
במילים אחרות, אנו האנשים העמלים, נאלצנו לשלם יותר כסף עבור סחורות, רק עקב כך שסוחרי ענק רכשו "פוזיציות" בשווקים אלו (חוזים עתידיים ולא סחורה פיזית), תמורת כסף לא שלהם, אלא שלנו!! (האשראי שניתן להם, היה ע"ס כסף שלנו - בבנקים).
4. לי אין ספק, כי החלק הגדול של משבר האשראי לפנינו, ואיני משוכנע כי ארה"ב תוכל להתמודד עמו!
הלאמת "פרדי מאק" ו"פאני מיי", ע"י הממשל האמריקאי, פירושה כי הממשל לקח על עצמו לממן סך של כ-5 טריליון דולר (5,000 מיליארד דולר)!
אין בקופת האוצר האמריקאי סכום כזה, ואין לו אפשרות לגייסו; ובפרט כאשר בנוסף לו קיים חוב פנימי, שהנו כ-2 טריליון דולר (קרי – סה"כ אג"ח שהונפקו ע"י ממשלת ארה"ב וטרם נפרעו).
לכן, מה יקרה אם מחירי הבתים בארה"ב – ימשיכו לצנוח? והם ימשיכו! האם אנשים יסכימו לרכוש נדל"ן בארה"ב, כאשר ההלוואות הינן מאד יקרות (ואם ערך הבית יורד, על הלווה להשלים ירידת הערך – מכיסו ומייד)?, לדעתי לא!
מה יתרחש, אם מספר הלווים שלא מסוגלים לעמוד בתנאי ההלוואה, ילך ויגדל; ברור כי בנקים למשכנתאות ימשיכו לקרוס, ובעקבותיהם בנקים מסחריים "רגילים".
5. ארה"ב ויתר העולם, משלמים כיום (ובעתיד יותר) בגין תאוות בצע של יחידים אשר לא נבלמה ע"י הגופים המפקחים; בגין רצון בנקים מסחריים, לעשות "כסף קל" (כאשר רכשו ני"ע חסרי תוכן אמיתי); ושל בנקים למשכנתאות אשר הילוו גם למי שנחשב לסיכון פיננסי (אינו משתכר בסכום המאפשר לו החזר קבוע).
אני מאשים את נגידי הבנקים המרכזיים במדינות רבות, אשר ידעו היטב על הבועות, אך במקום להוציא מהן אויר, הם הניפו ידיים באוויר, כדי לעשות "גלים", שמא אלו יפוצצו את הבועה!
אני מאשים את שרי האוצר באותן מדינות, אשר ידעו כי הכל הבל-הבלים, אך לא יזמו דבר לעוצרו!
6. גם אצלנו יש אשמים ואלו כוללים נגידי בנק ישראל (היום ובעבר), שרי האוצר והרגולטורים השונים! כולם, מתעוררים רק כאשר הגג נופל, ואז כרגיל כל הציבור נדרש לשלם מכיסו עבור התקנת גג חדש!
על הנעשה בארצנו, אכתוב מאמר נפרד, אך אי אפשר שלא לציין עתה מספר דברים:
א. מדוע בנק ישראל התיר לכל הבנקים בארץ, לרכוש ני"ע – שהיו בפועל עטיפות של נכסים נזילים (אג"ח מסוג M.B.S, Siv, Cdo)?; האם העובדה שבתי השקעות כמו: "מריל-לינץ", "ליהמן ברדאס", הנפיקו עטיפות כאלו, עשתה את העיסקה לדבר סולידי?, לא ולא!!
ב. איך יתכן כי בנק דיסקונט מחזיק 73% מהונו העצמי (10.3 מיליארד מתוך 14) בסוג אחד של ני"ע, שהינם אג"ח M.B.S של "פרדי מאק" ו"פאני מיי"? (אותן שתי חברות שהולאמו!!!)
ג. הכיצד זה, ש"הרפורמה" בעמלות, הגדילה את הכנסות הבנקים? האם כדי לממן את הפסדיהם בגין רכישת ני"ע כנ"ל?
7. איני נגד עזרה לידיד; דהיינו – רכישת אג"ח של האוצר האמריקאי; אולם אסור היה לבנקים בישראל לקנות ני"ע מסוכנים, ואם תתרחש קטסטרופה פיננסית בארה"ב, אין לי ספק כי מחזיקי ני"ע לא יראו את מלוא כספם – אם בכלל.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה