close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אודות הספר "חסידות מבוארת שבת"

תורת חבד לבני הישיבותיב טבת, תשסז02/01/2007

לאחרונה הופק ספר חדש בסדרת הספרים "חסידות מבוארת". הספר החדש מצטרף לשני הספרים הקודמים והוא ערוך באותה רוח, בבהירות, סיכומים, תתי סיכומים והבאת התורה בצורה ברורה ונעימה לקריאה. בשורות הבאות מתארים המוציאים לאור את ייחודיות הספר...

לאחרונה הופק ספר חדש בסדרת הספרים "חסידות מבוארת". הספר החדש מצטרף לשני הספרים הקודמים והוא ערוך באותה רוח, בבהירות, סיכומים, תתי סיכומים והבאת התורה בצורה ברורה ונעימה לקריאה. בשורות הבאות מתארים המוציאים לאור את ייחודיות הספר...

מהי מהות אותה 'נשמה יתרה' הניתנת לנו בכניסת השבת וניטלת מעמנו בעת ה'הבדלה'? כיצד עולה העניין של עונג-שבת במובנו הגשמי הפשוט, בקנה אחד עם ההתעלות הנפשית הרוחנית המיוחלת מיום השבת? מה ההבדל בין 'שמירת' שבת ("ושמרו בני ישראל את השבת") לבין 'עשיית' שבת ("לעשות את השבת")?

שאלות
אלו ועוד רבות אחרות מקבלות מענה מפורט ומקיף בספר החדש – 'חסידות מבוארת – שבת', שמו – הרואה אור בימים אלה, על ידי "היכל מנחם".
 
מדובר ביצירה תורנית מרשימה המכנסת למקום אחד את רוב מאמרי החסידות של רבי שניאור-זלמן מלאדי, בעל התניא, העוסקים בענייני השבת על שלל היבטיה. צוות של תלמידי-חכמים המצויים גם ברזי תורת חב"ד ישב על המדוכה ופענח וביאר את המאמרים.

המאמרים שבמקורם נכתבו בשפה קצרה ועמוקה שאיננה נהירה לציבור הרחב, מוגשים עתה בסגנון רהוט ובשפה המובנת לכל נפש. בראש הצוות עומדים הרב לייב אולטיין מארה"ב והרב מענדל וכטר מישראל. "זה פותח לפני כל אדם ואדם את הדלת ללימוד חסידות", אומר הרב וכטר.

ואמנם כן: לכל מאמר ומאמר ניתן רקע המכניס את הלומד לאווירת הדברים המתבארים ולהקשרם הנכון. "המאמר עצמו בנוי כמו גמרא עם רש"י, תוספות ומפרשים, וכל אחד יכול לבחור לעצמו את רמת הלימוד המתאימה לו", מוסיף ואומר הרב וכטר. יש גם ביאור של מושגי-יסוד בחסידות. בסוף כל מאמר מופיעים דברי סיכום וכך הלומד יוצא בוודאות עם מסר ברור.

והנה, לסיום, ציטוט קצר מדברי רבי שניאור-זלמן בספר, בבחינת "וטועמיה חיים זכו":"ראו כי ה' נתן לכם [השבת], לכם דייקא, דהיינו לפי אופן טורח העבודה שלכם בחול, כן הוא נותן לכם את השבת, בבחינת גילוי העונג העליון; ואם-כן השבת כולו ברשותכם להוסיף או לגרוע ממנו, דהיינו כפי ערך עבודתכם במעשה המצוות בחול".
עונג-שבת בניחוח חסידי.

נית לרכוש את הספר במחיר מיוחד בחנות של שורשים... לחצו כאן.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה