close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מי צריך את ט"ו בשבט?

חוות תזכו למצוותה שבט, תשסז24/01/2007

"ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות..." – כך רגילים לשיר ולזמר כאשר מגיע חודש שבט. אולם ט"ו בשבט אינו רק חג של פירות יבשים ונטיעות חדשות, דבר שלעצמו הינו יפה וחשוב, אך אינו מהותי ליום קדוש זה.

"ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות..." – כך רגילים לשיר ולזמר כאשר מגיע חודש שבט.
אולם ט"ו בשבט אינו רק חג של פירות יבשים ונטיעות חדשות, דבר שלעצמו הינו יפה וחשוב, אך אינו מהותי ליום קדוש זה.
ידועים דברי המשנה (ר"ה ב.) "באחד בשבט ראש השנה לאילנות דברי בית שמאי, בית הלל אומרים בט"ו בו".
ועוד בגמרא (ר"ה יד.): מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט ונהג בו שני עישורין, אחד כדברי בית שמאי ואחד כדברי בית הלל. ושואלת הגמרא: איך יתכן שרבי עקיבא נהג בשתי חומרות? מתרצת הגמרא שרבי עקיבא הסתפק מה אמרו ב"ש ומה אמרו ב"ה, ולכן נהג בו שני חומרות. למדנו מכאן
שט"ו בשבט הינו זמן הילכתי חשוב ומכריע ולא רק "חג לאילנות" אלא יום מהותי וחשוב להלכה.

בספר "פרי עץ הדר" מובא התיקון לט"ו בשבט בו אוכלים פירות שונים מפירות הארץ (יש נוהגים להשתמש בספר זה ויש שאומרים שעדיף שלא להשתמש בו מכיון שיש שמייחסים אותו לאחד מתלמידי הש"צ (שבתאי צבי שם רשעים ירקב) אולם רובם וכולם נוהגים לאכול בימים אלו פירות יבשים או טריים.
כידוע מנהג זה התפשט רק לאחרונה (מאז חזרת עם ישראל לארץ חמדה) ובאמת אין למנהג זה שום אחיזה בארצות הנכר, מכיוון שזה תאריך הלכתי הנוגע למצוות התלויות בארץ, תאריך שבו מתחילה שנה חדשה לספירת השנים לחישוב המעשרות.
וקבעו חכמים שיום ט"ו בשבט הינו הגבול בין שנה לחברתה כיוון שביום זה כבר יצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות וכל חניטה של פירות שהאילן יוציא מכאן ואילך הינו פירות של השנה הבאה.
אז למה לחגוג את ט"ו בשבט?
באמת שאלה טובה. אם אתה חקלאי – אז בוודאי יש לך מה לחגוג את ט"ו בשבט ולציין אותו כיום חשוב בשנה. אך אם אינך חקלאי ואינך בעל מטעים, למה לך לחגוג את ט"ו בשבט?

בימים אלו הוקמה חוות "תזכו למצוות"- חווה שיתופית לקיום המצוות התלויות בארץ, חווה יחידה בעולם, אשר באמצעותה גם אם אתה גר בעיר, ואין מטעים מצויים בידך אתה יכול להיות מאלה שט"ו בשבט נוגע אליהם, ע"י רכישת שותפות בחווה, ב 26 ₪ לחודש בלבד, אתה יכול להיות בעל כרמים, עצי זית, שדות חיטה ובהמות ולזכות לקיים את כל המצוות התלויות בארץ בשותפות עם שאר אחיך בית ישראל. החווה בפיקוח הלכתי מדוקדק ע"י המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה בראשות הרב אפרתי שליט"א ובברכת גדולי הרבנים ובראשם מורנו ורבנו הרב הגאון מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו ובנו הרב הגאון שמואל אליהו רבה הראשי של עיר הקודש צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, גדול הדור הרב שלום אלישיב שליט"א, ומרן ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז שליט"א ועוד רבנים גדולים וחשובים.

בשיחת טלפון אחת תוכל גם אתה לרכוש שותפות בחוות תזכו למצוות, ולקיים בפועל ממש את המצוות התלויות בארץ מדאורייתא.
תזכו למצוות. לפרטים נוספים והשתתפות חייגו עכשיו: 1-800-100-613 .
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה