close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

התחברות לא מבוקרת לאינטרנט

דוד/ מהגולשיםכט ניסן, תשסז17/04/2007

רבות נכתב לאחרונה על ההשלכות והנזקים שעלולים להיווצר כתוצאה מחיבור לא מבוקר לאינטרנט של נערים ומבוגרים כאחד, המודעות לבעייתיות בעניין זה היא חשובה, וזהו נושא שאנו לא יכולים כחברה, להתעלם ממנו משום שהוא נוגע לרוב הציבור הדתי.

רבות נכתב לאחרונה על ההשלכות והנזקים שעלולים להיווצר כתוצאה מחיבור לא מבוקר לאינטרנט של נערים ומבוגרים כאחד, המודעות לבעייתיות בעניין זה היא חשובה, וזהו נושא שאנו לא יכולים כחברה, להתעלם ממנו משום שהוא נוגע לרוב הציבור הדתי.

במאמר זה אבקש להתייחס לאופן ההשפעה של גלישה לא מבוקרת על תדמיתו של האדם בעיני עצמו.

ההשפעה החברתית ומקומה

"לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר כבגלוי" (תנדב"א)
ישנם ב' צדדים בנפשו של האדם, ה'עולם הנסתר', וה'עולם הנגלה'.
ב'עולם הנסתר' - בא לידי
ביטוי האדם הפרטי כפי שהוא מתפקד לכשעצמו, בינו לבין בוראו, ללא השפעות ישירות של גורמים חיצוניים.
ב'עולם הנגלה' – בא לידי ביטוי 'האדם החברתי', האדם כפי שהוא מתפקד בחברה. שם אנו רואים את ההשפעות הסביבתיות על האדם, לטוב או למוטב.
האם ישנה משמעות לעולם זה בבניין האישיות של האדם, או שמא זהו עולם שבו האדם עוטה על פניו מסיכה חברתית שלא משפיעה על אישיותו?

מיהו האדם? 

'מאימתי יצה"ר שולט באדם – משעת יציאה ממעי אמו' (סנה' צא:)
האדם המדבר, נזר הבריאה. מתגלה בעולם הזה כיצור בעל חכמה רבה, כוחות גדולים, ומאידך, לא חסרות לו גם תאוות גסות כאחד מבעלי החיים. "עפר מן האדמה" מחד, "ויפח באפיו נשמת חיים" מאידך, גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים.
כיצד יצליח האדם בהתמודדות זו? מה יעזור לו?

התועלת שבחברה [העולם הגלוי]

"אמר ר' אלעאי הזקן: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים... ויעשה כמו שליבו חפץ" (קידושין מ.). ומעיר שם תוס' מיד: "ח"ו שהותר לו, אלא יגיעת דרכים ואכסנאות ולבישת שחורים – משברים יצה"ר ומונעים אדם מן העבירה".
מבקש אדם לעבור עבירה, אבל, מה לעשות – הוא מתבייש... הוא לא מסוגל לצאת החוצה ולעבור עבירה לעיני כל, כולם הרי מכירים אותו.
כאן מופיעה החברה כגורם מרסן את נפשו של האדם, הבושה מהחברה, ה"נורמות המוסריות", עוזרות לאדם להתגבר על צדדים אפלים באישיותו, וע"י העזר הזה הוא יוכל להתגבר על אותם צדדים גם ב'עולמו הנסתר' שבינו לבין קונו.
על מנת שהאדם יוכל לפרוץ את מחסום הבושה, נדרש מהאדם פעולות רבות – שעד שהוא יעשה אותן – הוא כבר יתגבר על יצרו.

ומה עושים בימינו?

אם נבוא ליישם את ההצעה של הגמ' ביחס להתגברות על יצר העריות בימינו – נראה שאנו בבעיה. לאדם המודרני יש את האפשרות להתחבר לכל הזוהמה האנושית ולתת פורקן לתאוותיו – בלחיצת כפתור. הוא כבר לא צריך ללבוש שחורים ולהסתובב באכסניות. הוא יכול לשבת בחדרי חדרים – ולהיחשף לכל הזוהמה בלי שאף אחד ידע על כך.

הקלות הבלתי נסבלת של החטא, שראוי לתת את הדעת איך מונעים אותה, מפילה רבים וטובים. זה יכול להיות ה'מדריך האידיאליסטי', ה'בחור ישיבה' וכד', והשלכות הן עצומות.

אתמקד בהשלכה אחת אפשרית של חטא זה על האדם:
הקלות של הנפילה בחטא זה עלולה לגרום לאדם לטעות בטעות המתוארת ברמב"ם בהל' תשובה פ"ד: "והמסתכל בעריות - מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי", כלומר – "לא עשיתי כלום! ישבתי כאן על הכיסא והסתכלתי, וזו אפי' לא הייתה אישה באמת – זה רק במחשב!!!"
אך האדם בעצמו יודע, עד כמה הדברים מחלחלים עמוק בנפשו, ולפעמים אפי' יותר מחטאים אחרים, מכיוון שכאן האדם נחשף לדברים שהוא במצב רגיל, כלומר, שלא שורה עליו רוח החטא והשטות, היה סולד מהם. ואז מכה בו השאלה "רגע! אם זה מה שמעניין אותי – אז מי אני באמת???", "האם אני אותו אדם שאני מכיר שמשתדל ללמוד תורה ולהתפלל ולדבוק בקב"ה, או שאני אחד שמעניינים אותו אתרים מזוהמים באינטרנט???".
ומכאן עד לתסביכים של זהות ודימוי עצמי וכד' – הדרך קצרה...

מן הראוי שציבור שמצד אחד חשוף לגמרי לאינטרנט, ומצד שני – מחנך להתגבר על הנטייה המינית, ואף להימנע מלהיחשף לדברים שקשה מאוד להתגבר עליהם. יתן את הדעת על הדרך להתמודד עם תופעה זו!.
ויידעו ההורים שזוהי תופעה רחבה שדורשת התייחסות ובדיקה, ואיננה סובלת התעלמות.

בברכת "והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו – ונותר גם הוא לאלוקינו".
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה