close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אזהרה מאכילת חלב ומוצרי חלב שאינם בכשרות מהדרין

הרב דוד לחיאני/ צפת  כט תמוז, תשסז  7/15/2007

הרב דוד לחיאני מסכם עבורנו (נשלח על ידי בנות מדרשת צפנת בצפת) את הבעיות השכיחות כיום בחלב נוכרי ומביא שגם הים צדקו חז"ל ויש לחשוש למוצרי חלב כאלו, בנוסף להטעיה של חברות ישראליות בנושא זה.

רקע הלכתי קצר לבעיה:

השולחן ערוך פסק (יורה דעה סימן קטו, הלכה א) לאסור חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו שמא עירב בו חלב טמא.
כמו כן פסק הרמ"א (שם) חלב של עובדי כוכבים שנאסר אינו מועיל אם יעשו אח"כ גבינות או חמאה ממנה,
אלא נשאר באיסורו וכל מה שנעשה ממנו אסור. מכאן משמע שכל מוצר שנוצרמחלב לחלבו גוי גם הוא אסור, אם כן יש לאסור ע"פי זה גם אבקת חלב שנוצרה מחלב לחלבו גוי.


בספרי השו"ת מופיעים כמה בעיות שכיחות שגורמות לבהמה להיות טריפה וממילא חלבהיוצא ממנה אסור מעיקר הדין, כיוון שהיוצא מן הטמא טמא.

בעיה ראשונה:
פעמים שלפרה יש הצטברות של גזים בבטן, כדי להוציא את הגזים נוהגים לתחוב לבטנה דקר ממתכת וקושרים אותו בבטנה וע"י הדקירה הזו הגזים יוצאים לאט לאט, אלא שפעולה זו גורמת לניקוב של איברים פנימיים בבהמה ונקב זה פעמים שהופך את הבהמה לטריפה בחייה, כל החלב שנחלב מהבהמה מאז שתחבו לבטנה את הדקר שהטריף אותה כל החלב הזה אסור באכילה מעיקר הדין כדין היוצא מן הטמא שגם הוא טמא.

שמעתי מהרה"ג שמואל אליהו שליט"א הרב הראשי של צפת וחבר ועדת הכשרות של מועצת הרבנות הראשית לישראל כי בעיה זו שכיחה באחוזים ניכרים.

וכן הרב ציין בעיה נוספת שגילה בבדיקה שעשה ברבנות צפת ומצא בתוך אבקת חלב שהגיעה מחו"ל שומן בקר\חזיר מיובש שמערבים אותו כדי לשפר את איכות אבקת החלב, שזה טרף ממש, ואע"פ שלא בכל אבקות חלב זה כך, אבל זה אומר שגזירת חז"ל לאסור נשארת על מקומה גם על אבקת חלב.

בעיה שניה:
פעמים שעושים לפרה ניתוח קיסרי כדי לרפאותה וע"י הניתוח חותכים אברים פנמיים בבהמה ופעמים שע"י כך נהפכת להיות טריפה. וגם כאן כל החלב שנחלב ממנה הוא אסור מעיקר הדין.בעיה כללית בבהמת גוי- אין נאמנות לגוי:
גוי לא נאמן להעיד בפנינו האם הבהמה נטרפה או לא נטרפה בחייה כתוצאה מטיפולים שעשו בבטנה, גוי לא נאמן להעיד האם הבהמה שדקרו את בטנה נטרפה או לא נטרפה כמו"כ גוי אינו נאמן להעיד אם הבהמה שעשו לה ניתוח קיסרי נטרפה או לא נטרפה כמו"כ גוי אינו נאמן להעיד מה השכיחות של טריפות בבהמות שבעדרו.

מסקנות הלכתיות:
א. חלב שנחלב מבהמת גוי ואין ישראל רואהו אסור לשתות את החלב ואסור לאכול את מוצרי החלב.
ב. יש להחמיר ולאסור את כל החלב ומוצריו שיש בו אבקת חלב, גם לשיטות המקילות באבקת חלב שנוצרה מחלב שחלבו נוכרי, מהחשש שמא הבהמה היתה טריפה בחייה בגלל שדקרו את בטנה או בגלל שנתחו אותה ניתוח קיסרי.
ג. אין הגוי נאמן להעיד שהבהמה לא נטרפה בפעולות רפואיות שעשו בה בחייה ולכך אין לנו דרך לדעת האם רוב הבהמות של גוי זה נטרפו בחייהן וגם אם הגויים אומרים שאחוז הטריפות אינו באחוז ניכר אינם נאמנים ואין לסמוך על אמירתם ולכן יש להחמיר ולאסור חלב ומוצריו כולל אבקת חלב שנוצרו מחלב שחלבו גוי ואין זה חשש מגזרה שמא עירב אותו בחלב טמא אלא זה חשש שמא מעיקר הדין החלב אסור כדין היוצא מן הטמא טמא.


למעשה, המציאות כיום היא שיש כמה סיבות לחשש שהחלב בה מבהמה טמאה, או שמעורב בו איסור לכן יש להימנע מלאכול את כל החלב ומוצריו כולל אבקת חלב מכל החברות אלא אם כן נכתב במפורש "חלב ישראל". ישנן חברות, בניהן תנובה (!) ושטראוס) שלא מציינות בכשרות רגילה שהחלב הוא חלב של נוכרי ויש בזה מכשול חמור, ולכן בשל החששות שפרטנו אין לאכול מוצרי חלב אלו אלא רק מוצרי חלב בכשרות מהדרין שמיוצרים מחלב ישראל בלבד.

הערה מיניב חניא, שורש: בעבר פרסמנו באתר שתנובה מטעה את הציבור בנושא שימוש במוצרי אבקת חלב עכו"ם, התכתבתי בעניין עם רבה של תנובה שהבהיר לי חד משמעית שהדבר נכון, תנובה מכניסה מוצרי חלב נוכרי למוצריה ללא ציון מפורש. וב) שמדובר בגישה אידיאולוגית שלו, שלפיה צריך ל"חנך את הציבור לצרוך מוצרי מהדרין" ולכן לא לציין עניינים כגון אלו על האריזות.

שנזכה לעשות רצון ה'. ולבטל את תאוותינו לשוקולד לא מהדרין... מדרשת צפנת, צפת. תשס"ז
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה