close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הקדמה

שי הירשח אדר, תשפא20/02/2021
פרק א מתוך הספר חזק ויאמץ ליבך
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק א מתוך הספר חזק ויאמץ לבך

תגיות:
    פרקי חיזוק והדרכה בענייני
'שמירת הברית' בדורנו

מאת: שי הירש.
ישוב נריה, הר אפרים,
ימי השובבי"ם, תהא שנת עת הקץ.


תדפיס מתוך: 'שירת רש' - אסופה בענייני חינוך ואמונה בעת הזאת,
לאור דרכו וכתביו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (בהכנה). מאת: שי הירש

מהדורת אינטרנט מיוחדת עבור
'שורש ספרים'.
צילום תמונת הספר : גידי פיזנטי

מכתב ברכה מאת הגאון הרב משה יחיאל צוריאל שליט"א (מחבר ספר אוצרות הראי"ה וספרים נוספים):

כבוד ידידי הרב שליט"א,

קראתי בתשומת-לב דברים נפלאים שקבצת והסברת בחוברת "שמירת הברית בדורנו" ואני סבור כי חובה רבה לפרסם אותו בין כל אוכלוסיות הנוער, בני תורה.

אין פגם שמדברים על נושא זה, וכמו שחובת כל אדם מגיל עשר ללמוד משניות, כולל מסכת נדה. ומגיל חמש עשרה גם עוסק בסוגיות של מסכת נדה. גם סגנון דבריך אינו מעורר גירוי יצר. וגם מגיל חמש לומד על מעשה לוט, ומעשה תמר, ומעשה יוסף, ומעשה דוד ובת שבע וכו'. התורה היא קשורה לחיים המעשיים.

השיטה שאתה מציין הוא לא להשאיר מוחו של האדם חלל ריק. אבל אם עסוק הוא ב"שויתי ה' לנגדי תמיד" וגם בההכרה הקבועה שאנו עומדים מול הנוכחות המוחלטת, וכל מעשינו הם בשירותו של מלך מלכי המלכים, זה עצמו מציל אותו.

חשובים מאד דברי עידוד שהבאת מדברי הרב צדוק, ומדברי הרב קוק ואחרים, כדי שהאדם לא יפול ברוחו. וכדברי חז"ל (אבות, ב) "אל תהא רשע בפני עצמך" כלומר בל יטעה האדם: "כאשר אבדתי אבדתי". אלא "לעולם יראה אדם את עצמו כחציו חייב וחציו זכאי" (קידושין מ ע"ב) ויאמר "כגון אנו בינונים" (ברכות סא ע"ב).

צריכים להגיד לכל הצעירים, "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" (סוכה נב ע"א) אבל בסופו של דבר, יצרנו מסור בידינו, למרות כל הגירויים השטניים. ואם (משלי כד, טז) "שבע יפול צדיק" העיקר הוא כי אח"כ "וקם". וגם יוסף הצדיק, שזהו הנקרא "צדיק" והוא ביסוד, נכשל בחטא זה, אבל עדיין נקרא "צדיק" כי היה לוחם נגד היצר. המלחמה היא החשובה, ולא תמיד הנצחון. ואשריך שנתת כלי נשק כיצד יתמודד האדם הנבון והחכם, לשלוט על המקשים של המחשב, ולא ישוטט בשדות זרים.
"לך בכוחך זה, והושעת את ישראל!" (שופטים ו, יד).

השמח במפעלך,
משה צוריאל.


אודות המחבר: הרב שי הירש, בוגר ישיבת 'מרכז הרב' בירושלים ור"מ בישיבת ההסדר בראשל"צ. מוסמך כמדריך חתנים, וכיועץ נישואין ומשפחה וחבר באיגוד יועצי נישואין רבניים, מוכשר כ'מוביל בית ספרי' בתחום חלמי"ש בחמ"ד, ומורשה אגף שפ"י במשרד החינוך להנחיית קבוצות הורים בתחום נישואין ומשפחה, משיב בקו הנוער 'חברים מקשיבים' ובעל ניסיון חינוכי רב. למאמרים ושיעורים נוספים: הקישו בגוגל: 'שירת רש שי הירש'.
הארות והערות יתקבלו בברכה ל: [email protected]
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה