close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ברכת כהנים ומשפט פיתגורס

הרב יניב חניא  יז סיוון, תשפא  28/05/2021

.......................

שאלה:

שמעתי פעם שיש קשר כלשהוא בין משפט פיתגורס לברכת כהנים. הרב מכיר את זה? על מה מדובר?

תשובה:

שלום וברכה,

שמעתי על זה. אני שמעתי משמו של הרב מאיר מזוז שליט"א. ואני לא יודע אם הרב מזוז הוא המקור או שמא הוא הביא משמו של אחר.

בכל מקרה-
משפט פיתגורס, כידוע, קובע שבמשולש שווה זווית, אורך היתר בריבוע פלוס היתר השני בריבוע (שני הקווים שהם סביב הזווית הישרה),  שווה לאורך המיתר בריבוע. כלומר- הצלע השלישית בריבוע. 
או כמו שכותבים את זה-
a^2+b^2= c^2

a בחזקת 2, פלוס b בחזקת 2, שווה לc בחזקת 2.

בברכת כהנים יש שלושה פסוקים. וחכמים אומרים עליה- "נתתי ברכה משולשת לעם משלוש על ידי שלישי". ברכה עם שלושה פסוקים, לעם שמחולק לכהנים לווים וישראלים, על ידי לוי שהוא שלישי לבטן.

אם נמנה את האותיות בפסוק הראשון, יש שם 15 אותיות.
בפסוק השני יש 20 אותיות.
בפסוק השלישי יש 25 אותיות.

ואז-
15 בחזקת 2, פלוס 20 בחזקת 2, שווה בדיוק ל25 בחזקת 2- 625.

תבדקו...

ככה שמשפט פיתגורס על המשולש, עובד ב/שלושת הפסוקים של הברכה שחכמים אומרים עליה שהיא "משולשת".

די מדהים...
תשובות נוספות בנושא-
ההבדלים בין הירושלמי לבבלי
טוב. זה פחות או יותר כל התורה כולה על רגל אחת.
ההבדלים בין הירושלמי והבבלי מפרנסים ספרים ונשתב
כמה מסכתות יש בש"ס?
בש"ס משניות יש 63 מסכתות.

על רובן יש גמרא (בבלי או ירושלמי), כאשר בבלי יש 43 מסכתות גמרא
לימוד גמרא בעזרת הכלים המודרניים
זו שאלה חשובה מאוד ואני די שמח עליה.

האמת היא שגם לי יצא לאחרונה לשמוע את האמירות הללו...
תעסוקה ועבודה

בודאי שיש קשר בין מצב רוח לביטחון עצמי, ככל שמצב הרוח טוב יותר, כך יש יותר כח לחיות, להתקדם, לעשו

פרשת שבוע
הפרשה שלו היתה פרשת עקב (כמו שלי, דרך אגב...).
עשרת הצדיקים
בהנחה שהשאלה רצינית...

יש שלוש מקורות בחז"ל לגבי אלו שנכנסו בחייהן לגן עדן... באחד יש ש