close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שתי נשים

הרב יניב חניא  כח אדר, תשעז  26/03/2017

.......................

שאלה:

שלום, אדם שיש לו שתי נשים, הבנתי שלא יכול לשמש עם שתיהן בו זמנית. בהינתן ששתיהן רוצות לבלות איתו ביחד, מה שנקרא דברים שלפני תשמיש, הוא יכול להיות עם שתיהן (דברים מיניים נשיקות וכיוצב), ואז לאחר מכן להתייחד רק עם אחת מהן (ולחשוב רק עליה)? תודה מראש, אני יודע שהשאלה מביכה ואני מתנצל.

תשובה:

אנחנו רגילים לשאלות מביכות... :)

אני לא זוכר שום התייחסות למצב הזה בגמרא או באחד מהפוסקים, שהוא כמובן תיאורטי לגמרי בזמננו, אולם נראה לי פשוט מהבנת הגמרא שעוסקת בעניין של שתי נשים שזה אסור, מלבד ההגיון הבריא.
נראה שהטעם של איסור "שותה בכוס זה ונותן עינו בכוס אחר ואפילו שתיהן נשיו", הוא שיש צורך להתמקד באשה שאיתך, בזוגיות הפרטית שלך ובקשר שהוא לא רק קשר גופני אלא רוחני ועמוק... כך מובן מכל דברי חכמים שעוסקים בעניין... זה משהו מהותי- הקשר המיני איננו רק מיני, הוא רוחני והוא אישי והוא של שני בני הזוג ולא של אחד.
אומרים משמו של האר"י ז"ל שאין לך מעשה שבויכול אדם לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמובך" כמו הנושא של קיום יחסי אישות... שם, כאשר המח והשכל נתונים כולם תחת הרושם הכובש של היצר שמשתלט, שם נבחנת היכולת של האדם לתת לבת/בן הזוג את כל תשומת ליבו.
כל זה כמובן לא אפשרי מול שתי נשים, אי אפשר להתרכז, אי אפשר להעניק וכו'... ובעיקר אי אפשר להפוך את הקשר לזוגי ולא יצרי...

ולכן נראה לי פשוט שזה יהיה אסור.
תשובות נוספות בנושא-
המשך לשאלתך
במקרה כזה ניתן להתיר "ביאה דרך איברים", שעניינה פליטה בחוץ. בכל זאת, עדיף שההתכחות והפליטה יהיו כמ
יחסי מין בהריון
האם הרופא אמר שהסיבה למניעת היחסים היא עצם היחסים, או שמא הזרע? הרופאים מתייחסים לזרע כאל חומר מזרז,
בינו לבינה
אני לא כל כך מבין מה זה "קשה לה".
ואיך יתכן שיוצא קצת?
הסרת שיער
לענ"ד אסור לגברים להסיר שיער, משום בל ילבש. זה נראה דבר לא ראוי בכלל. גבר הוא גבר ואישה היא אישה. ל
יחסי אישות
לנשק באותו מקום ממש זו בעיה, חכמים אומרים שיש בזה משום בל תשקצו. בכל האיזור מותר. אני חושב שעדיף להי
אהבה לעומת יצר
טוב, זו בהחלט שאלה מפתיעה. ברוב השאלות ששואלים באתר השאלה היא הפוכה כמעט.

חכמים מספרים סי