close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

יחסי מין בין איש לאשתו

הרב יניב חניא  כ טבת, תשעד  23/12/2013

.......................

שאלה:

לגבי שאלתי הקודמת (http://www.shoresh.org.il/spages/shut/ishut84.htm),*הרב עדיין לא ענה לי על השאלות שם* לא ממש משנה לי אם הרב יצרף קישורים, פשוט יותר עדיף לי שהרב יענה ישירות.. בנוסף, יש לי עוד מס' שאלות לשאול את הרב, ושוב אני מזכיר, אשמח לדעות של הרמב"ם ושל השולחן ערוך. יום טוב!

תשובה:

הניסוח של השאלות שלך די קשה עבורי, אם יורשה לי להעיר, אני חושב שאתה קצת ישיר מידי... צריך מעט לעדן את הלשון.

בכל מקרה-
לגבי הנושא של הרמב"ם והשו"ע, שניהם לא מפרטים את רמת הפירוט שפרטת, כמובן, הם לא כותבים בהלכה דברים כמו מותר/ אסור להסתכל ב... אלא קובעים הלכות עיקריות שמהן אנחנו מקישים.
לכאורה, על פי רוב הדעות יש הבדל מסויים בין הרמב"ם לשולחן ערוך. הרמב"ם מצטט רק את דברי חכמים שאדם יכול לעסוק כל שירצה עם אשתו. הוא כמובן אומר זאת בלשון עדינה ונקיה, אבל ניתן להבין מדבריו שרוב הדברים שעליהם שאלת מותרים. לעומתו, השולחן ערוך מצטט בהלכות צניעות שלו אימרות חכמים שונות במקצת שמהן משמע שיש להקפיד על הלכות צניעות מסויימות בין איש, בחלקן נוגעות לשאלות אותן שאלת.
השאלה שבה בדרך כלל עוסקים היא באמירות הללו של חז"ל הן הלכה או הדרכה והאם מה שנאמר בהמשך שכל מה שאדם רוצה עושה, חולק על מה שנאמר קודם, ואז ממילא הכל מותר.
 
מכאן-
לפי הרמב"ם משמע שכל מה ששאלת מותר, מלבד הנושא של הסתכלות באותו מקום, שלגביו מופיע במפורש בחז"ל שזה דבר אסור. לכן הסתכלות כללית באשה תהיה מותרת, אולם הסתכלות באותו מקום במפורש ובעיון תהיה אסורה על פי זה.
לגבי ביאה שלא כדרכה (מאחור) כפי שכבר השבתי בהמון תשובות אחרות, אני סבור שמלשון הגמרא משתמע שזה מותר לחלוטין, כולל הוצאת זרע שם.
לגבי הוצאת זרע בפה, לענ"ד זה אסור משום שיקוץ, ואני לא חושב שזה משנה אם האשה ממש רוצה את זה, יש דברים שנקבעו כאסורים ללא קשר לתגובת האדם במסויים. 

תשובות נוספות בנושא-
יחסי מין בין איש לאשתו

אני לא כל כך מבין מה הבעיה שאני אפנה לתשובות אחרות בעניין, הרי עניתי על השאלות הללו כל כך הרבה פע

ביאה שלא כדרכה
אני לא יודע אם יש איסור על זה בזוהר, זה לא אומר שאין, רק שאני לא שמעתי. אני מניח שאם היה הייתי שומע,
לגבי הנידה

את אכן צודקת לגבי דין תורה, דין התורה הוא שאחרי ראיית דם נידה צריך לספור 7 ימי נקיים, אולם זה רק

נידה
אם זה מותר, אז זה כמובן לא שז"ל. הנקודה המרכזית היא גמרא, ברייתא, שאומרת שכל מה שרוצה אדם לעשות באש
בדיקות במסגרת נטילת סרזט
הפלגה וחודש אין במצב כזה, כי ההריון והלידה משבשים את הספירה, וגם הדם שרואים לאחר הלידה הוא דם טוהר ו
שלום לכבוד הרב.. בעיה דחופה!
אני סבור שבמקרה כזה בהחלט ניתן להגיע לפתרון חלקי של הוצאת זרע בגוף האשה, אם כי לא בנרתיק. כלומר- מבח