close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלה

הרב יניב חניא  כה אב, תשסז  09/08/2007

.......................

שאלה:

יש את הסיפור "פרה שומרת שבת" (פסיקתא רבתי פרה ומדרש עשרת הדברות)
בסיפור אדם יהודי מוכר את פרתו לגוי ובמסכת ע"ז כתוב "ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה גסה"!
תודה רבה.

תשובה:

אי מכירת בהמה גסה היא גזירה שחכמים גזרו רק בשלב מסויים, לפני כן מכרו בהמות לגויים, הסיפור של מכירת הפרה הוא קדום לגזירה, כפי שזה נראה.