close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כונה לצאת יד"ח

הרב יניב חניא  כו תשרי, תשעג  12/10/2012

.......................

שאלה:

כאשר אני מכוון לצאת י"ח מדין שומע כעונה {קידוש הבדלה וכד`} אני לא בטוח שאני מכוון, האם כשאני אומר בפה מלא הריני מכוון לצאת י"ח אני ודאי מתכוון לצאת י"ח ?

תשובה:

אני סבור שבפעמים הראשונות בודאי שיש בזה כוונה, הבעיה היא שגם לזה מתרגלים, כלומר- אחרי שתאמר די הרבה פעמים גם האמירה הזו תהופך להיות מצוות אנשים מלומדה וללא כוונה, כמו המעשה עצמו. לכן צריך להתרגל לכוון כמה שניתן ולהרגיל את המח להתכוון.
תשובות נוספות בנושא-
פרות מגוי

לפי מה ששאלתי מישהו שמכיר את התחום, לכאורה בתפוזים אין מקום לחשש, כמות הערלה היא נמוכה מאוד.

פרשת שבוע
לא הבנתי למה בדיוק זה נראה לכן מוזר, בגללשהיא היתה גויה או בגלל מה שהיה עם אמא שלה?
לגבי השאלה
מצוות שילוח הקן

בתורה מופיעה מצווה מיוחדת לגבי מי שמוצא קן שיש בו אמא ואפרוחים בדרך- עליו לשלוח את האם דווקא ולקח