מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

עשרת ימי תשובה בחוqeל

שאלה:
מותר להיות בעשרת ימי תשובה בחו"ל?

תשובה:
מעולם לא שמעתי שזה אסור, כמובן שיש להקפיד בימים אלו להיות במקומות רוחניים ככל הניתן, אולם לא שמעתי שאוסרים לנסוע לחו"ל.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו