מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

כיוון ארון קודש

שאלה:
ארון הקודש בבית הכנסת שלנו אינו בדיוק לכיוון ירושלים, האם עליי להתפלל אל מול ארון הקודש או לסטות לכיוון המדויק של ירושלים?

תשובה:

חכמים קובעים שכל ישראל צריכים להתפלל לכיוון מקום אחד, כל מי שמחוץ לארץ ישראל, מתפלל לכיוון ארץ ישראל, בארץ ישראל מתפללים לכיוון ירושלים ובירושלים לכיוון בית המקדש, כך שכל ארונות הקודש שלנו מכוונים, בעיקרון, לכיוון ירושלים. אולם לא תמיד זה אפשרי, מבחינת המבנה של הבניין וכדומה... ולעיתים קרובות יש סטיות קלות בכיוון. אם הארון בכיוון הנכון באופן כללי ורק איננו מכוון בדיוק, יש להתפלל לכיוון ארון הקודש. פעם גם הייתי בכנס רבנים שהיה בבית מלון, בלי ארון קודש והקיר שאליו התפללנו היה ב"כיוון" אבל בסטיית זווית מסויימת מירושלים, היה שם הרב יעקב אריאל והוא ביקש מכל הרבנים לפנות את הקיר, כלומר- להישאר סכמטית עם המבנה של הבניין ולא להיות ב"זווית". בכל מקרה, אם כל הקהל מתפלל לכיוון אחד, גם אם אתה סבור שיש להתפלל לכיוון אחר, עדיף לשמור על הכיוון של הקהל ולא להיות בכיוון שונה מכולם.התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו