מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

הכדור שלי התפוצץ

שאלה:
שיחקו בכדור שלי בידיעתי אך לא הייתי במגרש והוא התפוצץ, האם הם צריכים לשלם לי?

תשובה:
התורה מונה ארבעה דינים של אנשים ה"שומרים" על רכושו של אחר, או עושים בו שימוש וקובעת דינים שונים לכל אחד מהסוגים. יש דינים שונים למי ששומר בחינם, לשומר שכר, למי ששוכר ממך חפץ וכן ל"שואל". ההגדרה של תלמידים אלו היא "שואל" ועל פי דיני השאלה, אם הם שיחקו בכדור בצורה "נורמלית" ולא עשו משהו חריג, הם לא חייבים, זה מה שקרוי בהלכה "שימוש כדרכו" ואפילו שואל פטור בדרך השימוש הרגילה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו