מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ערומים

שאלה:
שאלה נוספת לכבוד הרב. האם זה נכון שבעולם הרוחני ... ( לימוד קבלה) שם אין שום פירוד אלא הכל שלם ומוחלט.( כך שמעתי מרב מקובל לייטמן) בערוץ הקבלה. האם זה נכון לומר שבעולם הרוח זכר ונקבה זה אותו דבר... לכן במהות לא אמור להיות בושה שנשמכית מינית לאישה או כמובן להפך? האם זו ההרגשה הרוחנית שהייתה לאדם הראשון לפני החטא.. שהיו עירומים? תודה.

תשובה:
באופן עקרוני זה נכון, אולם השלב שבו אין הבדל בין זכר לנקיבה הוא שלב מאוד מאוד גבוה בעולמות הרוחניים והקבליים, כל העולמות שאנחנו מתייחסים אליהם ויכולים בכלל לדבר עליהם מבחינה רוחנית הם כבר הרבה אחרי החלוקה של זכר ונקיבה. אולם זה נכון שה"משיכה" שם שונה לחלוטין ממה שיש כאן, כאן המשיכה הזו לבשה צורה של תאווה ושם זה יותר הרצון להשפיע אחד לשני מאשר תאווה.

בספרים אכן מובא שבעולם הבא כבר אין תאווה של זכר לנקיבה וההיפך והתאווה המינית שאנחנו מכירים בימינו היא בהחלט תוצאה של חטא, אולם עצם המשיכה וההתחברות בין זכר לנקיבה קיימת במושגים גבוהים מאוד.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו