close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

עודכנו תעריפים הקנסות- חשוב לדעת!

אנונימי/ מהגולשיםכג ניסן, תשסח28/04/2008

הקנסות על עבירות תנועה עולים והולכים. להלן תעריפי הקנסות החדשים –מידע לכל הנוהגים ברכב.

הקנסות על עבירות תנועה עולים והולכים. להלן תעריפי הקנסות החדשים –מידע לכל הנוהגים ברכב:

העבירה   הקנס 
1.תוקף רישיון הרכב פג יותר מ4 חודשים עד חצי שנה 750 ₪
2.חוסר אפוד זוהר ברכב או בתא הנהג/נוסעים 100 ₪ 
3.אי לבישת אפוד זוהר בירידה מהרכב על פי חוק 250 ₪ 
4.אי
אחזקת תעודות במצב נקי וניתן לקריאה
100 ₪
5.שימוש בטלפון ללא דיבורית 1000
₪ 
6.נסיעת אופנוע בשול הדרך 250 ₪ 
7.נסיעת קלנועית בכביש בניגוד לחובה בחוק  100 ₪
8.העמדת רכב בכביש בין עירוני או בשול הדרך  100 ₪ 
9.העמדת רכב בשול דרך מהירה 
500 ₪
10.חניה או עצירה בתחום צומת, במקום כניסה לכלי רכב,
במעבר חציה או 12 מטר לפניו, או בצד רכב אחר. 
250 ₪ 
11.חניה או עצירה בתחום תחנת מוניות שלא להורדת נוסע  250 ₪ 
12.נוסע העולה או יורד מרכב שלא כדין 250 ₪ 
13.אי חגירת ילדים ברכב בכל מושב שהוא ובכלל 250 ₪ 
14.הסעת נוסע על אופנוע שרגליו אינן על תומכי הרגליים 250 ₪ 
15.לוחית זיהוי(רישוי)שלא ניתן להבחין במספר 500 ₪ 
16.עבירה על שעות נהיגה מנוחה (תקנה 168 )  משפט 
17.העברת אס.אם .אס בזמן נהיגה ברכב 1000 ₪ 
18.קבלת אס.אם. אס ועיון בו בזמן נהיגה ברכב 500 ₪

חשוב שהמידע יועבר לבני משפחה הנוהגים ברכב באישור בעל/מחזיק ברכב, מסר זה כולל המחזיק גם ברכב בליסינג תפעולי/ מימוני.

סעו בזהירות ובסבלנות בדרכים ובכבישים והימנעו מקנסות תעבורה.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה