close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

גם עם טבילה זו זנות

הרב אבינרכ אדר א, תשסה01/03/2005

את כן יודעת, ומי שטעם זאת לפניך אינו נורמאלי, הוא מטורף לגמרי. איזה רעיון נורא! אין צורך להביא על זה מקורות. וכי יש צורך במקורות כדי להסביר שזנות אסורה!? שמחוץ לנישואים דבר זה אסור!?

noimage.gif
שאלה: יש לי ידיד שאמר לי שאף על פי שאיני נשואה, יש ערך לטבילה. הוא טוען שכך כתוב בתורה, אינני יודעת איפה, אך הוא בחור שלמד תורה. אגב, הוא לא הראשון שאמר לי כן. אמרתי להם שאין זה נכון. אמרו: ככה זה, אינך יודעת.
 

תשובה: את כן יודעת, ומי שטעם זאת לפניך אינו נורמאלי, הוא מטורף לגמרי. איזה רעיון נורא! אין צורך להביא על זה מקורות. וכי יש צורך במקורות כדי להסביר שזנות אסורה!? שמחוץ לנישואים דבר זה אסור!? פתח את הרמב"ם הלכות אישות והוא יאמר לך שזה נקרא זנות! ודאי שזה אסור! אין להאמין לטוען
אחרת בגלל שהוא למד פה ושם קצת תורה. אדרבה, מה שלומדים תורה הוא כדי להתגבר על היצר, להתעלות בקדושה, ובטהרה, ובמידות טובות. בשביל זה לומדים תורה ולא בשביל ההיפך, לא בשביל פטפוטים עקומים שקריים כדי להתיר את האיסור. כל ילד בגן יודע שאסור, כל יהודי פשוט ירא שמיים יודע שאסור.
קל וחומר אם האיש הזה נשוי והורס את משפחתו, ועושה נבלה. הוא נבל! לא יאמן! אנו יודעים שלאדם יש יצר הרע, יודעים שלפעמים אדם נכשל בגלל יצר הרע, אז עליו לעשות תשובה. אדם חוטא, חוזר בתשובה, רבונו של עולם טוב לכל סולח ומכפר, גם מי שפגע בחברו, יבקש ממנו סליחה, והיחסים הטובים יחזרו על כנם. איננו מלאכי השבת. לפעמים אנחנו חוטאים. אסור לחטוא, צריך לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי לא לחטוא בכל התחומים כולל התחום הזה. גם בשביל זה יש הלכות צניעות והרחקות, כל הגזרות וכל הגדרות בכל סייגים. ואם חוטאים עושים תשובה. אבל לתת לגיטימציה לחטא בעזרת כל מיני פלפולים עקומים ומושחתים, כל מיני מקורות כביכול, - ככה באמת ההלכה!? ככה נפסק בשולחן ערוך!? ובקיצור שולחן ערוך!? כך נפסק בחיים ובמציאות!! ככה מתנהגים אנשים טובים ויראי שמים – לעסוק בזנות!? לא כאן המקום לדון בהגדרות ההלכתיות של זנות, ודאי יש גם סוגים אחרים יותר חמורים, הכל ידוע, על כל פנים, גם זו זנות וזה אסור. מי שנהג כן צריך לעשות תשובה. ונערה שמציעים לה זאת צריכה לסרב בכל תוקף ולזרוק את אותו נבל למדברה. איזה מין מושחת מגעיל! בין שהוא סולק וטוען שזה נצרך כדי ל"בדוק", כדי לטעום ולוודא; בין שהוא נשוי, אבל הוא רוצה משהו נוסף. וכי יש צורך להסביר דברים מסוג זה. אפילו אין צורך בתורה, די בישרות, הרבה גויים מבינים זאת. זה דבר פשוט לחלוטין, אבל כל כך הרבה טמטום מתפשט בחברה, ששוכחים דברים פשוטים.
נתחזק בטהרה, נתחזק בצניעות, נתחזק במידות טובות, ובעזרת ד' לא נחטא עוד.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה