close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בראשית נח! - לשם מה? ומה מעבר לכך?

יהונתן גליסל תשרי, תשעג16/10/2012

המפלט מהתוהו של דורות בראשית, הוא קודם כל הנחת- כי כל הבעיות מתחילות בלחץ ומתח.

תגיות:

ידועה הקבלת ימי עולם לימי בראשית -

"כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול..." (תהלים צ),

כל אלף שנים מקבילים ליום אחד מימי בראשית.

האלף הראשון של פרשת בראשית מקביל ליום הראשון, חושך ואור.

מצד אחד מופיע אור וגדלות ומצד שני נפילות גדולות עד התהום והמות.

האלף הראשון המלא תוהו, כמו פרשת בראשית מסתיים בהולדת נח - "ונח מצא חן בעיני ה'".

המפלט מהתוהו של דורות בראשית, הוא קודם כל הנחת -

כי כל הבעיות מתחילות בלחץ ומתח.

החוסר סבלנות והפזיזות מן השטן, ומאידך, סוד האמונה - ההמתנה, הנצחיות.

הקב"ה ממתין, אולי יחזרו לעצמם,

ובינתיים נכנסנו לאלף השני המקביל ליום הרקיע והפרדת המים במעשה בראשית.

גם הגיהנום מתחיל ביום זה, לאחר ששוקע אור בראשית ושוקעת המציאות לפירוד וניתוק מהשורש.

גרעין הנחת נשאר נחלת משפחת נח בלבד ועם האמונה והבטחון הם נכנסים אל התיבה.

המים המפורדים מלמעלה ומלמטה מציפים את הארץ וכבר כמעט ואין הבדלה בין מים למים.

הגרעין הנוח נע בין המים הסוערים עד שנח על הרי אררט נפוצו לשלושה כיוונים,

שם חם ויפת.

כיוון אחד מדי חם מזג, כיוון שני של יופי חיצוני

והכיוון המובחר של מהות ושם - לשם מה?

לשם מגמת הבריאה מבראשית ברא. הבריאה הבריאה והנוחה.

משיעברו להם גם אלף שנה אלו, תתחיל להופיע המגמה הבריאה בארץ,

המים הסוערים שוקטים והקרקע מוכשרת להופעת המשפחה שתביא את הברכה לעולם כולו.

לשם הנוחות שנשארה מדורות בראשית, לשם המהות שיצאה מהתיבה,

נצרכת גם הבדלה בין עבר זה לבין ההמוניות, כדי ששם תופיע האמונה ללא מפריע,

ששם תופיע המהות והשם בארץ, בנוחות, בנצחיות.

לשם כך, המים נאספים לים ונראית היבשה מהעבר השני,

היבשות נפרדות מאז המבול והאנושות מתפלגת בימי פלג.

וכמו ביום השלישי פעמיים כי טוב, לאחר שיקוו המים ותראה היבשה,

מבית מדרשם של שם ועבר צומחת המהות מהעבר השמי,

מהות שתפריח עץ ועצה, אדם ואדמה -

אברהם, "ונברכו בך כל משפחות האדמה" !

לפני "לך לך" "וירא", לפני שמתחילים ללכת ולראות חיי שרה ותולדות,

נצרכת בריאות בראשתית של חיי נוח ותולדות נוח - נחת של חיים, מעשים וילדים,

ולשם מה?

לשם חיים של בריאות, של נוחות פנימית עם מהות נצחית ושם, בתוך הנשמה.

ומה מעבר לכך?

גם עם זה מעבר לכל ההמון והאנטי שם,

כי רק משם צומחת הברכה לעולם. לנצח - forever, פור עבר.

בראשית ברא, נח, שם ועבר, אברהם יצחק ויעקב...

בריאות בראשית, נוחות ונינוחות,

ומהות נשמתית ועולמית, הם לא יעדים להשגה רק באחרית,

אלה הם נתונים בסיסיים ראשוניים שכבר נמצאים, אפשריים ואף הכרחיים מבראשית!

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה