close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נרות שבת לבנים

הרב יניב חניא  כב חשוון, תשעו  12/26/2022

.......................

שאלה:

האם בנים צריכים להדליק נרות שבת?

תשובה:

בשבת ישנה מצווה שיהיה בביתו של כל אחד ואחד נר דולק. גם גברים וגם נשים... ומצווה זו קשורה לעונג שבת. בדרך כלל נשים מצוות יותר על הדלקת נרות שבת ולכן אימא היא שמדליקה את הנרות (והאבות צריכים לסדר את הנרות לפני כן!), אולם במקרים שאישה אינה יכולה להדליק, או כשבחור לא נשוי נמצא בשבת במקום שבו לא מדליקים- הרי שאז גם בנים חייבים להדליק נר שבת, כי צריך שיהיה נר שבת בבית שבו נמצאים.

תשובות נוספות בנושא-
כניסת שבת בהדלקת הנרות
כן, מבחינה הלכתית אשה מקבלת שבת בהדלקת הנרות. למיטב ידיעתי אין בזה הבדל בין ספרים לאשכנזים. אם אשהב
חנוכה
מתפללים מנחה וערבית בבית הכנסת (אצל חלק מהאזכנזים מתפללים רק מנחה, ספרדים מתפללים מנחה וערבית), הולכ
נרות שבת
ניסיון מיניב
הדלקת נרות שבת
את צריכה להדליק 2 נרות, זה המינימום. בעזרת ה' כשיהיו לך ילדים תדליקי נר נוןסף לכל אחד מהם. ב
נרות שבת
שעת הדלקת הנרות כתובה בכל לוח שנה, לפי האיזור שבו את גרה. בשבת זו צריך להדליק בשעה 18:30 (שש וחצי).
ברכה על נרות שבת
שלום ! את פירוט הדברים תוכל למצוא בדברי הבית יוסף בחלק או"ח בסימן רסג ובשו"ע שם. כמו כן בשו"ת י