close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הכדור שלי התפוצץ

הרב יניב חניא  ג שבט, תשעג  14/01/2013

.......................

שאלה:

שיחקו בכדור שלי בידיעתי אך לא הייתי במגרש והוא התפוצץ, האם הם צריכים לשלם לי?

תשובה:

התורה מונה ארבעה דינים של אנשים ה"שומרים" על רכושו של אחר, או עושים בו שימוש וקובעת דינים שונים לכל אחד מהסוגים. יש דינים שונים למי ששומר בחינם, לשומר שכר, למי ששוכר ממך חפץ וכן ל"שואל". ההגדרה של תלמידים אלו היא "שואל" ועל פי דיני השאלה, אם הם שיחקו בכדור בצורה "נורמלית" ולא עשו משהו חריג, הם לא חייבים, זה מה שקרוי בהלכה "שימוש כדרכו" ואפילו שואל פטור בדרך השימוש הרגילה.
תשובות נוספות בנושא-
כבוד המת
אני סבור שזו תרומה ראוייה, יש עניין גדול להובלת מתים בכבוד ואנו מחוייבים בכבודם בכל מיני דברים.
מס הכנסה
זו שאלה קשה מאוד ומורכבת מאוד. אחרי התלבטות, אני סבור שלא, כלומר שאסור לך למסור אותו. העניין שהוא לא
מחילה
בגדול יש בחז"ל כלל שלגבי ממונות דברים שבלב אינם דברים ולכן גם אם תיאורטית היית מוחל בלב זה לא תופס.
נתן הנפקד מתנה למפקיד כנגד הפקדון

לכאורה הטענה אינה טענה, כל דבר מעין זה בממונות מצריך סגירות דעת גמורה וידיעה ברורה של שני הצדדים.

החזר הלוואה קטנה
אני חושב שהדרך הנכונה ביותר היא להזכיר לו להחזיר, מלבד העניין העקרוני, התורה מתייחסת בחומרה לכל גזל,
שימוש בפקס/טלפון בעבודה
זה מאוד תלוי במקום העבודה שלך, באופים של המנהלים וכדומה וכדומה... הכי טוב לשאול ולברר, כי יש בזה כל