close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לוח זמני השמיטה הקרובה

הרב יניב חניא  כח תמוז, תשפא  08/07/2021

.......................

שאלה:

שלום וברכה, האם יש לרב לוח של הזמנים הנוגעים לשמיטה הקרובה? מתי צריך לעשות כל דבר, עד מתי מותר לעבוד, מה זמני הביעור וכדומה?

תשובה:

שלום,

להלן הודעה שקיבלתי:

 

הועלה לאתר לוח הזמנים לשמיטה תשפ"ב
בשבח והודיה להשם יתברך הועלה לאתרנו אתר השמיטה של ישראל לוח זמנים לשנת השמיטה תשפ"ב

הלוח מרכז בתוכו כל המידע הנחוץ לקדושת שביעית, איסור ספיחין ומצות ביעור.

לירקות, תבואה, קטניות, פירות ופרחים לשנת השמיטה תשפ"ב

עם תמצית עיקרי דיני שביעית לצרכן, מבוסס על ספר "שביתת השדה" - הלכות שביעית

מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א ראש המכון למצוות התלויות בארץ

לכניסה ללוח: https://shmita.hamachon.co.il/%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%91/
תשובות נוספות בנושא-
מתי באמת מברכים שהחיינו
בתשובה אני נעזר מאוד בסיכום מעולה של הרב החשוב, הרב אליהו ביטון, הרב של ביריה והגליל העליון... שערך
מוצרים משמיטה
גם אם מדובר על מוצרים שהם קדושת שביעית, והסיכוי לכך קטן מאוד, בכל מקרה יהיה מותר לך לזרוק אותם בשלב
אתרוג אוצר בית דין
בשלב ראשון נתאר את הרעיון העומד אחרי "אתרוג אוצר בית דין" כדי שהתשובה תובן.
על פי ההלכה אסור
פרוזבול
על פי התורה, בראש השנה שאחרי שנת שמיטה נשמטים החובות הלא משולמים (הלוואות) של כל האנשים. מכיוון שכך,
שמיטה

בשלב זה כמובן אין עדיין שמיטה, השמיטה לגבי ירקות תתחיל כמה ימים (מעט ימים) אחרי ראש השנה ואילו הש

שנת השמיטה

באופן עקרוני שנת השמיטה מתחילה מראש השנה של השנה הקרובה, שנת תשע"ה. אולם בתחום של שתילת עצים, נט