close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מכתב ממי שלא הולך להפגנות

יאיר פרבר/ מהגולשיםיב אב, תשסה17/08/2005

מכתב שכתב אלי חבר, בוגר ישיבת הסדר. אני לא ממש שומע חדשות, ובעוונותיי גם לא הולך להפגנות וחסימות כבישים. אני פשוט לא מצליח להבין את המעשה הנפשע שעומד לקרות...

מה שלומך בימים טרופים אלו?

אני לא ממש שומע חדשות, ובעוונותיי גם לא הולך להפגנות וחסימות כבישים.
אני פשוט לא מצליח להבין את המעשה הנפשע שעומד לקרות.

איך חיילים לא מסרבים פקודה?
עכשיו אני מבין טוב יותר שאנחנו הכנסנו את עצמנו חלקית למצב הנוכחי.

קידשנו את הצבא ואת ההליכה לצבא, את הנענות לכל משימה ומטלה ואת הציות הדבק והשקט לכל מפקד באשר הוא.
איזה קונפורמיות, ממש לא מתאים לחיילי מלך המשיח.
הזנחנו את ערכי המוסר והיושר אל מול ערכי ה"קודש שבחול", את הטנק הקדוש ואת הרובה הקדוש. קודש קודשים לה'.

ומה קיבלנו?עכשיו מגיע אדם כמו שרון, ששמעתי שאמר שמטרת ההתנתקות היא להחזיר את הציונות הדתית למימדיה המקוריים, ומשתמש במה שאנחנו יצרנו כנשק נגדנו.
כל אחד אוכל את מה שהוא מבשל, גם אנחנו.

והכי חשוב הוא להבהיר לכל השמחים ולכל ה"מפנים ובוכים" כי במעשיהם הם כורים לעצמם בור תחתיות.

אתה יודע מתי המצב החברתי התחיל להידרדר במדינה? מאז גירוש ימית. תבדוק היסטורית ותראה שהפערים החברתיים התחילו אז וכל ה"רפורמות" החברתיות שורשם נתייסד אז, בימים הללו.

ולמה המצב החברתי והתרבותי התדרדר מאז? לא בגלל שהגירוש גרם לכך ישירות אלא כיון שהשלטון הבין עד כמה חזק כוחו. גירוש ימית גרם לכך כי השלטון לא האמין שיהיה גירוש, שהחברה האזרחית תיתן לכך לקרות. אבל זה קרה ואז המדינה הבינה שמהלכים נוספים שהיא מעוניינת לעשות ניתנים לעשייה ללא התנגדות. ובצורה זו עברו שורה של "רפורמות" חברתיות-כלכליות שהפריטו את המדינה לדעת.

ואנחנו המשכנו לקדש את השלטון ואת "כסא ה' בעולם" היא היא מדינת ישראל, היא ממשלת ישראל, היא מלך המשיח. בעיקר כי זה היה לטובתנו. ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר.

ומצחיק לחשוב שאדם כמו הרב צבי יהודה כתב דברים כה חמורים על ממשלות ישראל. בנו של הרב קוק שחלם על מדינה יהודית התנגד לממשלה ללא מטרות יהודיות. אבל תלמידי הרב צבי יהודה שכחו זאת והקימו ישיבות הסדר ומכינות, ופיארו את הצבא ואת קודשו.

איזה קונפורמית, פשוט מתסכל. שכחנו את הנון-קונפורמיות היהודית, את האנרכיסט שביהודי, את המתנגד, את העברי שבנו ("הוא בעבר אחד וכל השאר בעבר אחר") וסגדנו לסמל הצברי-חלוצי-קיבוצי: המפקד.

כן המפקד, מיד המפקד, המפקד אפשר לקבל הארכה?
ציונות דתית-צבאית.

אתה זוכר שהרב ויצמן (ראש ישיבת ההסדר במעלות) דיבר על כך שאנחנו ב- delay אחרי החילונים. ואחת הדוגמאות שלו היא הצבא. אחרי שהחילונים שכחו מה זה צבא אנחנו מרימים את הדגל ומקדשים את הציות והקונפורמיות.

המטרה, כך אני רואה זאת, היא להקים חברה אזרחית חזקה, חברה שלא תקדש את הדורסנות של השלטון ותקבל אותו כמובן מאיליו.
חברה שתעדיף את הלמדן הגלותי על פני החייל השזוף והעירום (מכיר את התמונה של אריאל שרון בעירום יחד עם חבריו?).
חברה שתעדיף את המדוד על פני ההתלהבותי.
חברה שתעדיף את היושר על פני רגב האדמה.

שנשמע ונתבשר בשורות טובות

ישועות ונחמות
וישיב ה' את שבות עמו
ויבטל את רוע הגזירה
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה