close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חייבים להתחיל מהפשט

הרב יניב חניאכ אלול, תשסז03/09/2007

התורה, כפי שטענו כבר מספר פעמים בעבר, היא דבר מאוד מסודר... אם תרצו היא אפילו "היררכית", יש סדר בכל דבר, יש משמעות לכל רמה ואפילו לכל אדם- יש גדולי הדור, יש פוסקים, יש רבנים, יש דרשנים.... ולכל אחד יש את הכבוד המגיע לו

בחלק ניכר מעלוני השבת של פרשת כי תבוא הובאו דברי תורה העוסקים בצורך לעבוד את ה' בשמחה. הדברים הללו נסמכים על הפסוק "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בטוב לבב..." שבהם דרש האר"י ז" ל שכוונת הדברים היא שהעונשים החמורים המתוארים הפרשיה (ובראשם הגלות) הם עונש על כך שלא עבדנו את ה' בשמחה. מכאן, דרשו ברוב העלונים ובהרבה דברי תורה אחרים על חשיבותה של השמחה, על החשיבות של עבודת ה' מתוך אושר וכדומה.

אולם, מה שמאוד הפריע לי בדברים היתה העובדה שלמעשה לא מדובר על פשט הכתובים... פשט הכתובים הוא אחר לגמרי- הקב"ה אומר שבמקום לעבוד את ה' אלוקיך, בארץ ישראל
ובשמחה, הרי שאחרי העונש נעבוד אלוהים אחרים, בגלות ובעצב!! זה הפשט, במקום ("תחת") אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבד, תעבוד אותם בעצב!
 
כמובן שדרשתו של האר"י ז"ל, היא דרשה חשובה ונכונה ואנחנו לומדים את התורה ב(לפחות) ארבע רמות שאחת מהם היא הדרש... אולם מדובר על דרשה, לא על הפשט. כאשר מפרשים כך את הפסוק, כאשר אומרים שזה מה שהפסוק אומר, הרי שיש כאן החטאה של משמעות הכתוב האמיתית ובעייתיות לא קטנה.

התורה, כפי שטענו כבר מספר פעמים בעבר, היא דבר מאוד מסודר... אם תרצו היא אפילו "היררכית", יש סדר בכל דבר, יש משמעות לכל רמה ואפילו לכל אדם- יש גדולי הדור, יש פוסקים, יש רבנים, יש דרשנים.... ולכל אחד יש את הכבוד המגיע לו, את כר הפעולה שלו ואת המקום שבו הוא פועל. כך יש משמעות מסויימת לפשט, רמה של התייחסות לרמז, לדרש ולסוד. כל אחד במקומו, כל אחד ומעמדו והשפעתו המאוד מסויימת על חיינו. אי אפשר ואסור לערבב תחומים, לשנות מדרגות, גם הפשט וגם הדרש יוצאים נפגעים מערבוב כזה. כך, לדוגמא, ראש ישיבה שמעביר שיעור כללי חייב לגשת בראש ובראשונה לבעיות הפשט של הסוגיה, לנתח אותם ולנסות לתרץ את הדברים הללו בשלב ראשון... לאחר מכן "מותר" ורצוי להפליג לגבהים, לדרשות ולרעיונות עמוקים הטמונים בסוגיה... אולם רעיונות עמוקים אלו חייבים להיות בנויים על הבנת פשט חד משמעית ולא ניתנת לערעור. כך זה עובד ביהדות- יש מדרגות ושלבים.

להפיכת הדרש לפשט יש משמעויות מאוד לא פשוטות לחיינו, כמו שיש לערבוב הלא פשוט שיש לסוד בחייהם ש אנשים שרחוקים ממנו במציאות היום יומית שלהם וכמו שיש להפיכת מנהגים לדינים (פעמים רבות, הפיכת מנהגם לדין על חשבון הדין עצמו!). חייב להיות סדר, הדרגה בריאה שמבוססת על יסודות אתנים.... ומשהו שלא ממש קשור לנושא שלנו, גם כאשר אתם "דורשים" ואומרים דברי תורה, תבדקו שהדרשה קשורה לנושא המקורי של הפסוק... מובלת על ידי הפשט האלוקי של הדברים וחלק ממנו.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה