close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ירקות מחקלאי חילוני

הרב יניב חניא  ג טבת, תשפב  07/12/2021

.......................

שאלה:

שלום ישנו חקלאי ביישוב ליד המקום שבו אני גר שמוכר באופן עצמאי מהירקות ופירות שהוא מגדל. קנינו ממנו אבל בדיעבד התברר שהוא חילוני וכמדומני לא קיים היתר מכירה או אוצר בית דין. יש שלט במקום שלאור הבנת הצורך של הציבור הדתי בשבוע הבא יבצעו את ההליכים הנדרשים בהקשרי השמיטה. מה דין הירקות שנקנו? האם יש דרך להכשירם?

תשובה:

בדרך כלל נוהגים לומר שיהודי נאמן במשיח לפי תומו, או שיש הרבה ספיקות לגבי פירות, שמאפשרות שימוש בידעבד. אבל אני לא חושב שזה שייך במקרה שלך, כי מדובר בשמיטה... אני מניח שאתם יודעים שהם לא ערלה. ומעשר אפשר לעשות לבד.

כלומר- ניתן להבין שהוא לא עשה שום הסדר של שמיטה עדיין, ולכן לדעתי הפירות והירקות אסורים בקניה. אלא אם כן הוא יוכיח שיש לו היתר מכירה או משהו אחר. כל עוד לא ראיתם את זה, יהיה אסור לקנות...

אבל, יש דיון הלכתי האם בדיעבד, אחרי קניה של פירות שביעית, הם מותרים בשימוש או לא, והמסקנה היא שזה שעשה סחורה בפירות שביעית עבר עבירה, אבל הפירות מותרים באכילה, בקדושת שביעית.

כך שאם ברור לכם שאין איסור ערלה או מעשר, וזה רק ענין של סחורה- מותר להשתמש, אולם לא לקנות שוב עד שיוסדר הנושא, כי יש בזה איסור של "לפני עיוור לא תיתן מכשול".
תשובות נוספות בנושא-
שימוש בצמחים באדנית במרפסת בשמיטה
אם באדנית יש חורים למטה (בדרך כלל יש, לניקוז המים), אז מותר להשקות את הצמחים שלא ינבלו (להבדיל מהשקי
נוסח פרוזבול
שלום וברכה,

יש מספר דינים הנוגעים למילוי פרוזבול...

את חלקם והמרכזיים שבהם פרס
זמני שתילה לפני שנת שמיטה
שנה הבאה שנת שמיטה. שבה אסור לשתול או לעשות בגינה מלאכות שאינן נחוצות לשמירה. אולם לגבי שתילה- יש דב
לוח זמני השמיטה הקרובה

שלום,

להלן הודעה שקיבלתי:

 

הועלה לאתר לוח הזמנים לשמיטה תשפ

מוצרים משמיטה
גם אם מדובר על מוצרים שהם קדושת שביעית, והסיכוי לכך קטן מאוד, בכל מקרה יהיה מותר לך לזרוק אותם בשלב
אתרוג אוצר בית דין
בשלב ראשון נתאר את הרעיון העומד אחרי "אתרוג אוצר בית דין" כדי שהתשובה תובן.
על פי ההלכה אסור