close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ארבעת היסודות ברפואה, שלב ראשון

יהונתן גליסכח חשוון, תשע15/11/2009

מאמר שני בסדרת המאמרים "בריאות מהשורש", הפעם על ארבעת היסודות שמרכיבים את הגוף, יחס הרמב"ם אליהם (ולרפואה בכלל) ועל התוספת של הרפואה הסינית.

כבר אלפי שנים ידועות בעולם חלוקת היסודות ומוזכרת גם במקורות היהדות ואצל גדולי ישראל שביניהם היו רופאים רבים היו ידועים אותם היסודות וכפי שמוזכר בדרך אגב בליקוטי מוהר"ן לפני כ-200 שנה: "... כי עיקר הרפואה היא ע"י התמזגות היסודות כי יש 4 יסודות: אש, מים, רוח, עפר ... לפי קלקול היסוד שנתקלקל ונחלש אצל זה החולה".
אותם יסודות הם האלמנטים האנרגטים המתבטאים כמובן בגוף ובנפש. במשך הזמן היו מגדולי הפילוסופים שהוסיפו יסוד חמישי וכך עשו גם במזרח וברפואה הסינית.
ברוב ה"תורות" היו וישנם 4 יסודות – אש מים רוח עפר וכן ביהדות החל מספרים קדמונים ונסתרים ועד ספרי הראשונים והאחרונים וביניהם מגדולי הרופאים כמו הרמב"ם. גם בפילוסופיה הסינית היו 4 יסודות בלבד לפני שהתפתחה הרפואה הסינית. רק אח"כ הוכנס גם היסוד החמישי – המתכת, היוצא דופן מכיוון שהוא היחיד שנוצר במהלך השנים ואינו "מקורי" לעומת האחרים.
באמת בעומק ישנם 5 יסודות כיוון שישנו יסוד "מחבר" כולל. בקבלה ובמקורות אחרים הוא מוגדר "היולי" – רמה בין חומר לרוח והוא השורש ל4 היסודות האחרים.
(וכך מסביר גם הריטב"א לפני מאות שנים שבגלל 5 יסודות אלו לקו המצרים בעצם 50 מכות כמו שמובא בהגדה של פסח שכן כל מכה מוכפלת ל5 יסודות...)
עניין המספר 4 דווקא הוא ממקור ההויה - שם ה' - 4 אותיות + קוצו של יו"ד
משם ה' נמשכת כל ההויה , כל הכוחות (הספירות) וכל העולמות...
גם בתורה ישנם 5 חומשים שבעצם הם 4 כשלעצמם וספר דברים הוא מין חזרה – "משנה תורה".
המספר 4 מתבטא ב4 אמהות שמוציאות לפועל את אבות האומה ו4 נשים ליעקב שמהם נולדו כל השבטים הקדושים וכל עם ישראל.

המציאות החלה בפיזור ל4: "וְנָהָרּ יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגָּן וּמִשָּׁם יִפָּרֵד וְהָיָה לְאַרְבָּעָה רָאשִׁים" וגם בבריאת העולם ב4 הימים הראשונים נברא העולם על יסודותיו החומריים וביום החמישי החלה בריאת החיים כך שהאדם נברא ממכלול 5 היסודות שלפניו. ניתן לענ"ד לסדר את היסודות לפי הסדר הסיני שיובא להלן עפ"י הפסוקים הראשונים בתורה. הראשון- המים שקדמו לבריאה והשני - הרוח (אלמנט העץ); "ורוח אלקים מרחפת על פני המים". אח"כ האש – בריאת השמיים המורכבים מאש ומים והארץ – העפר. האלמנט החמישי הוא המתכת שהוא כבר תרכובת ותוצאה מהקודמים לו ואולי מבטא מין חיבור שלהם (כשם שאחרים הוסיפו את ה"היולי", רק שברפואה הסינית זה מתבטא במשהו פיזי ויותר מוחשי ולא התעסקו ברוחני ה"נעלם" ובקודש).
אפשר לומר שהיסודות מבטאים גם תהליך של בריאה ויצירה וכך גם בתהליך יציאת מצרים ב4 לשונות של גאולה, והחמישי הוא הבטחת ההבאה לארץ ישראל.
בעולם ישנם 4 כיוונים, והנקודה האמצעית הממצעת ביניהם וכך מסביר המהר"ל את המילים "גלה" ו"גאל" - שבקיבוץ הגלויות בגאולה - האות ה' (השווה 5) שמבטאת את הפיזור מהמרכז המאחד ל4 קצוות תבל בגלות, הופכת לא' (השווה 1) המאחדת למרכז...

ה"יסודות" במשנת הרמב"ם

הרמב"ם ראה ברפואה מלאכת מחשבת מהמדרגה העליונה. עצם עבודת הרפואה היא מצווה. "דע כי הרפואה חכמה הכרחית לאדם מאוד, בכל זמן ובכל מקום, לא בעת החולי בלבד , אלא אפילו בזמן הבריאות ". "אין מלאכת הרפואה כמלאכת הנגרות והאריגה, שתיודע בהרגל וישיגם בהשתנות המעשים . כי המעשה במלאכה הזאת הולך אחרי העיון וההשגחה . וכל איש שיחלה צריך בהכרח חידוש העיון , ולא יאמר החולי הזה כחולי ההוא ". הרמב"ם ראה קשר חזק בין הרפואה ובין האתיקה (תורת המוסר והמידות) וידיעת הקב"ה. חכמת הרפואה היא מעין תפקיד של מבוא לידיעת הבורא. מלאכת הרפואה היא אמצעי המביא לידי ענווה, ליראת שמיים ולאהבת הבריות. "ועל זה ההיקש יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד במעלות השכליות והמידות ובידיעת הקב"ה בהגיעה אל ההצלחה האמיתית, ויהיה למודה ובקשתה עבודה מן העבודות הגדולות".
הרמב"ם האמין בכוח הרפואי של הטבע. כוח שיש לתמוך בו ולפתח אותו. ועל הרופא לחזק את כוחו של החולה ולעזור לטבע בפעולתו. אולם לפעמים הרופאים טועים וגורמים את ההפך.
הוא התנגד לשימוש באמצעים חריפים ומסוכנים. ומדגיש את ערכו של הריפוי על ידי חיזוק הגוף באופנים שונים כגון : בחירת מזון טוב, הנהגות בריאות ופיקוח על הרגלים, אויר נוח, פעילות גופנית, רחיצה וחפיפה. הוא הראשון שלימד על התלות של הגוף והנפש. בתהליך התהוות המחלה ובתהליך הריפוי קיימת השפעה הדדית שזורמת ללא הפסק. היטיב לתאר אבן סינא את הרמב"ם: "גלינוס היה הרופא לגוף אולם אבו עמרם (הרמב"ם) לגוף וגם לנפש".

בספרו יד החזקה ספר מדע הלכות יסודי התורה פרקים ג-ד מסביר הרמב"ם את עניין המזלות והגלגלים ואומר שלמטה מהם יש 4 יסודות; "ברא האל למטה מגלגל הירח, גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים; וברא ארבע צורות לגולם זה, ואינם כצורת הגלגלים. ונקבעה כל צורה וצורה במקצת גולם זה. צורה ראשונה, צורת האש נתחברה במקצת גולם זה ונהיה משניהם גוף האש; וצורה שנייה, צורת הרוח נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף הרוח; וצורה שלישית, צורת המים נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף המים; וצורה רביעית, צורת הארץ נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף הארץ... ארבעה גופים האלו שהן אש ורוח ומים וארץ, הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע; וכל שיהיה מאדם ובהמה ועוף ורמש ודג וצמח ומתכת ואבנים טובות ומרגליות ושאר אבני בניין והרים וגושי עפר--הכול, גולמו מחובר מארבע יסודות האלו... טבע האש חם יבש, והוא קל מכולם; והרוח חם לח; והמים קרים לחים; והארץ יבשה קרה... ארבעה יסודות אלו, משתנים זה לזה תמיד בכל יום ובכל שעה-מקצתן, לא כל גופן... וביאור כל אלו הדברים שבפרק שלישי ורביעי, הוא הנקרא מעשה בראשית"

הרמב"ם דיבר על יסודות תחתונים חומריים – 4 יסודות טובים ומכנה את העניינים האלה "מעשה בראשית".
אם כן אותם יסודות חומריים מחולקים ל"אנרגיות" כך שכל יסוד מורכב מאנרגיה מסוימת וההבדל בינים הוא אחוז והרכב האלמנט. האנרגיות: חום קור לחות ויובש:
אש- חמה ויבשה , רוח – חמה ולחה , מים – קר ולח , אדמה – יבשה וקרה
כל יסוד חומרי מתבטא כמובן גם כרוחני "אנרגטי" ויכול להתבטא גם בנפש במידות לטובה או להיפך.

בפעמים הבאות נפרט על ההשקפות המזרחיות ועל רפואתם
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה